10. 5. 2022 Od Eva Bělíková Off

CELODENNÍ VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOO

Dne 1. června (Den dětí) pojedeme autobusem do Prahy, do ZOO. Od školky odjíždíme v 7.30 hodin, Příchod dětí do MŠ: nejpozději v 7.00 hodin. Dětem ráno podejte lehkou snídani. Dejte jim s sebou sportovní (ne plyšový) baťůžek s pitím se savičkou a pláštěnkou, dále pokrývku hlavy a sportovní oblečení, vhodné na výlet. Nahlašte p. učitelkám, zda se vašemu dítěti dělá se v dopravních prostředcích špatně, aby mohlo být dítě posazeno v autobusu dopředu, popř. přineste Kinedril. Oběd pro děti bude zajištěn. Návrat z výletu v cca 15 – 15.30 hodin. Vzhledem ke Zvláštnímu zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny, který se bude konat 1. 6. od 15 hodin, si děti vyzvedněte bezprostředně po příjezdu k MŠ, přímo u autobusu.