9. 4. 2021 Od Eva Bělíková Off

Informace pro rodiče dětí, které nejsou předškoláci

Mladší děti, které na základě pandemických opatření MZd a MŠMT nebudou i nadále docházet do mateřské školy, budou mít dle vyhl. 14/2005 Sb., § 6, odst. 5 krácené školné, tj. dokud opět nenastoupí do MŠ, školné nehradí.
Vyúčtování stravného za měsíce 2/2021 bude zákonným zástupcům zasláno sms nebo e-mailem.
Děkujeme za pochopení.