14. 4. 2021 Od Eva Bělíková Off

Letní provoz v MŠ

Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ bude v provozu první dva týdny v červenci 2021, tj. od 1. 7. do 9. 7. 2021 ve standardním režimu, tj. od 6.30 do 17 hodin. Zajištěna budou zvýšená hygienická opaření.
Pro zájemce budou od pondělí 3. 5. 2021 v šatnách jednotlivých tříd vyvěšeny záznamové archy – závazné přihlášky. Děti sem bude možno zapsat nejpozději do 18. 6. 2021.
(Do záznamového zapište A (ano, přijde) N (nepřijde) v ten daný den.)
Školné bude účtováno poměrnou částí 30,- Kč/den a stravné ve výši 42,- Kč/den dle počtu závazně objednaných dnů se splatností do 28. 6. 2021.
Případné následné odhlašování stravy a školného o prázdninovém provozu provedeme pouze na základě lékařského potvrzení.