8. 3. 2023 Od Eva Bělíková Off

Letní provoz v MŠ

Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ bude v letních měsících v provozu první dva týdny v červenci 2023, tj. od 1. 7. do 14. 7. 2023 ve standardním režimu, tj. od 6.30 do 17 hodin.
Dle zájmu o prázdninový provoz je možné, že budou otevřeny 2 třídy. Závazné přihlášky budou vyvěšeny na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd začátkem měsíce dubna. Děti bude možno přihlásit i na jednotlivé dny nejpozději do 25. 5. 2023.
Školné bude účtováno poměrnou částí, tj. 40,- Kč/den a stravné bude účtováno dle aktuální ceny v daném měsíci. Předpisy plateb za prázdninový provoz podle počtu závazně objednaných dnů budou splatné do 15. 6. 2023 (současně s vyúčtováním měsíce května).
Případné následné odhlašování stravy a školného o prázdninovém provozu provedeme pouze na základě lékařského potvrzení.
Všechny přihlášené děti se dostaví 1. 7. 2023 do třídy Včeliček. Dejte dětem vhodnou pokrývku hlavy, plavky a opalovací krém.