17. 1. 2024 Od Eva Bělíková Off

Logopedická depistáž v MŠ se bude konat 23. 2. a 1. 3. 2024

Dne 23. 2. a 1. 3. 2024 se bude v dopoledních hodinách konat v MŠ v jednotlivých třídách logopedická depistáž, kterou bude vykonávat Mgr. Gábiková, klinický logoped. Od nového roku je tato služba zpoplatněna částkou 100,- Kč za dítě. Platba bude vybírána v den vyšetření dítěte.
Zájemci se mohou zapisovat v archu umístěném na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd. Výsledky budou zákonným zástupcům poslány e-mailem. Prosíme o čitelné vyplnění adresy.