1. 12. 2020 Od Eva Bělíková Off

Logopedické vyšetření v MŠ

Logopedický screening se v jednotlivých třídách uskuteční zdarma během měsíce ledna 2021 takto:
Broučci: 14. 1. 2021 od 9 hodin
Motýlci: 21. 1. 2021 od 9 hodin
Včelky: 25. 1. 2021 od 9 hodin
Vyšetření zajišťuje Mgr. Magda Gábiková, klinický logoped. Podrobnosti o průběhu, opatření a získání výsledků: zde.