29. 8. 2023 Od Eva Bělíková Off

Nabídka dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou

Dětská ozdravovna v Peci pod Sněžkou provozuje několik objektů, na chatě Salomon a Hanzalka nabízí pobyty. V době volné ubytovací kapacity umožňuje ubytování a stravování zájemcům i mimo ozdravný pobyt v dalších dvou objektech, a to na chatě Karkulka a na Mělnické boudě, které jsou umístěné v 1050 m n. m. Všechny objekty jsou vhodné pro skupinové pobyty.
Jarní a podzimní skupinové pobyty (10 osob a více) jsou cenově zvýhodněny. Nabízíme stravování formou plné penze, polopenze nebo lze rezervovat pobyt bez stravování. 
Rezervace pobytu je možná na tel. čísle 731 441 276 (Mgr. Ivana Balánová).

Nabízíme klimatický ozdravný pobyt (pro děti od 3 do 15 let). 
Přijímáme děti ze všech regionů na základě návrhu dětských lékařů. Zařazení do ozdravného pobytu podmiňuje pouze to, aby se jednalo o děti zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí, nebo děti se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem, či děti v rekonvalescenci. Mikroklima pecké kotliny patří mezi nejkvalitnější v České republice.
Ozdravný pobyt je možný bez doprovodu i s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby (přičemž doprovod si svůj pobyt hradí dle našeho platného ceníku, ale doprovod dětí od 3 do 6 let má pobyt rovněž hrazený zdravotní pojišťovnou). Po celou dobu ozdravného pobytu poskytuje základní škola při ozdravovně výchovu a vzdělávání všem dětem, které plní povinnou školní docházku.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách: https://www.ozdravovnapec.cz/

Bc. Roman Bursa, ředitel
Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou