9. 4. 2021 Od Eva Bělíková Off

NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ

Dne 12. dubna 2021 opět otevíráme naši školku. Provoz je určen pouze pro předškoláky a děti rodičů, jež pracují v záchranných složkách státu, bezpečnostních sborech, ozbrojených silách, orgánech ochrany veřejného zdraví, sociálních a zdravotních službách, ČSSZ, Finančním úřadě, Úřadu práce nebo děti pedagogů (nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele). Provoz školky zůstává od 6.30 do 17 hodin. V jednotlivých třídách je možný maximální počet 15 dětí.
Skupiny se nesmějí setkávat. Před přijetím dítěte do MŠ je nutno jeho otestování.
Těšíme se, že se zase ve zdraví setkáme.