17. 1. 2024 Od Eva Bělíková Off

Vyšetření očí dětí v MŠ

Dne 21. března 2024 od 9.00 se uskuteční ve třídě Broučků vyšetření očí dětí společností Prima Vizus. Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření, mohou své dítě zapsat do Seznamu zájemců, který bude vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd počátkem měsíce března. Při příchodu do školky v den vyšetření budou paní učitelky vybírat poplatek 200,- Kč. Prosíme, mějte tuto částku přesně. Vyšetření trvá několik minut, děti dokonce baví. Postupně budou děti docházet do tmavé místnosti, kde se vyšetření bude konat. Zájemci mohou přihlásit též sourozence.
Výsledky vám budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu.
Společnost Prima Vizus, o.p.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci, naměřené výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař. Každé dítě od nás obdrží potvrzení o vyšetření. Děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.
Vyšetření očí je prováděno se souhlasem Krajské hygienické stanice Vašeho kraje a odboru zdravotnictví Krajského úřadu. V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechna vládní opatření a postupují s cílem minimalizovat možnou infekci. Zdravotničtí pracovníci vstupující do mateřské školy používají vždy ochranu úst a nosu v podobě roušky případně také ochranného štítu (certifikovaný evropskou normou ČSN EN 166, schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 38/2001 Sb.)
Před vstupem do mateřské školy používají dezinfekci rukou a v průběhu prováděného vyšetření používané předměty čistí dezinfekčním prostředkem.