29. 3. 2022 Od Eva Bělíková Off

Prázdninový provoz 2022

Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ bude v provozu  od 1. 7. (pá) do 12. 7. 2022 (út) ve standardním režimu, tj. od 6.30 do 17 hodin. Pro zájemce budou od pondělí 2. 5. 2022 v šatnách jednotlivých tříd vyvěšeny záznamové archy – závazné přihlášky.
Děti bude možno zapsat nejpozději do pátku 10. 6. 2022.
Do záznamového zapište A (ano, přijde) N (nepřijde) v ten daný den.) Přihláška na prázdninový provoz je závazná, jelikož podle počtu přihlášených bude stanoven provoz MŠ a stav zásob ŠJ. Případné odhlášky prázdninové docházky v pozdějším termínu  učiníme pouze na základě doloženého potvrzení od lékaře.
Školné 30,- Kč/den bude účtováno poměrnou částí (s výjimkou předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, kteří školné neplatí)
Stravné 50,- Kč/den násobeno počtem závazně objednaných dnů se splatností do 20. 6. 2022. (Celková částka stravného za plný počet dnů (tedy 6 dnů) činí 300,- Kč a školné 180,- Kč. Celkem k úhradě 480,- Kč.)

Vyúčtování stravného za měsíc červen 2022
Vyúčtování za 6/2022 se platí zpětně a bude vyvěšeno začátkem měsíce července se splatností  do 15.7.2022 na účet MŠ. Případné přeplatky Vám budou převedeny na měsíc září 2022. Částku vyúčtování je možné rovněž zjistit na tel. 732 386 713 (vedoucí školní jídelny) či na e-mailové adrese msholubice.jidelna@gmail.com.

Děti, které končí docházku do MŠ k 30. 6. 2022

Vážení rodiče končících předškoláků,
ve vyúčtování stravného za červen, které bude vyvěšeno začátkem července 2022 na nástěnkách, Vám bude odečtena zaplacená záloha na stravné ve výši 700,- Kč, kterou jste skládali při nástupu dítěte do MŠ. Vyúčtování má splatnost 15. 7. 2022.  Případné přeplatky Vám budou vráceny v témže termínu na Váš bankovní účet.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prázdniny.