9. 6. 2021 Od Eva Bělíková Off

Předpisy plateb za stravné a školné se splatností k 15. 6. 2021

Prázdninový provoz: platby za závazné přihlášky na prázdninový provoz budou předepsány samostatně.
Ukončení docházky do MŠ: Dětem, které končí docházku v naší mateřské škole, bude vyúčtována v měsíci červnu záloha na stravné (složená při nástupu doi MŠ) ve výši 700,- Kč. Případné přeplatky budou vráceny na Vámi uvedené číslo účtu po ukončení docházky v červenci 2021.

Děkujeme za pochopení.