3. 1. 2022 Od Eva Bělíková Off

Přípravná třída ZŠ Tursko

Základní škola Tursko, okres Praha – západ otevírá pro školní rok 2022/2023 přípravnou třídu.
Třída je určena pro děti s odkladem školní docházky nebo děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.
Informativní schůzka pro rodiče a děti proběhne v ZŠ Tursko v pobočce v Holubicích
v pondělí 24. 1. 2022 od 18:00.
Účast prosím potvrdit na e-mail: reditel@zstursko.cz.

Umístění třídy bude v pobočce Holubice. Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kapacitu třídy. Podmínkou přijetí je doporučení Pedagogicko – psychologické poradny o zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ.

Žádosti přijímáme do 30. 4. 2022. Formulář žádosti je k dispozici na vyžádání v jednotlivých třídách u p. učitelek. Rozhodnutí o přijetí obdržíte do 14 dnů od uzavírky přihlášek.
Mgr. Renata Vařechová, ředitelka ZŠ

Přípravná třída základní školy

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo dětem, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro přípravný ročník, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

Potřeby pro přípravnou třídu:

  • Batůžek
  • Bačkory nebo sandály (NE pantofle)
  • Penál -> uvnitř: tři silnější trojhranné obyčejné tužky, trojhranné pastelky, ořezávátko, guma
  • Krabička na svačinu, lahev na pití
  • Látková taška, pytlík a uvnitř: cvičební úbor = kraťasy, tepláky, tričko, tenisky nebo cvičky. V případě potřeby věci na převlečení (tepláky), v případě pobytu venku na školním hřišti.
  • Kufřík na výtvarné potřeby a uvnitř: voskovky, temperové barvy, štětce (1 kulatý a jeden plochý), kelímek na vodu, modelína, LEPIDLO (tuhé v tyčince), kvalitní nůžky, špejle, podložka na lavici (PVC ubrus, igelit), pracovní oděv (zástěry, triko)

  Různé aktivity a akce vašich dětí v přípravné třídě můžete během školního roku sledovat ve fotogalerii na našich webových stránkách.