20. 8. 2020 Od MS Holubice Off

PROTIEPIDEMICKÉ OPATŘENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Podmínky stravování v MŠ v období epidemie

Školní jídelna zachová stravování v běžné podobě, tj. budou připravovány teplé i studené pokrmy  v rámci celodenního stravování dle platné legislativy. 
Zůstávají v platnosti Školní řád, Provozní i Stravovací řád školní jídelny, výdejní doby i způsoby odhlašování stravy.
Prosíme zákonné zástupce, aby včas odhlašovali obědy (vyzvedávání neodhlášeného oběda do vlastních jídlonosičů první den nemoci dítěte je v současné době rizikové).
Zvýšený důraz bude i nadále kladen na hygienu přípravy a výdeje pokrmů a častou dezinfekci pracovních ploch, povrchů a podlah ve všech prostorách ŠJ.
Samozřejmostí je zvýšený dohled na mytí rukou mýdlem před jídlem a po něm nejméně po dobu 20 vteřin. K dispozici navíc budou mít děti možnost používat dezinfekční gel.
Z důvodů zvýšených hygienických opatření měníme způsob podávání pokrmů dětem.
Ruší se částečně samoobslužná forma stolování (příprava prostírání a příborů dětmi).
Pokrmy budou v čase výdeje personálem připraveny na stoly včetně prostírání, příborů a nápojů. Poté, co děti usednou na svá místa ke stolu a snědí polévku, bude nádobí sklizeno personálem a servírován druhý chod.  Když děti dojedí, neodnášejí prázdné talíře, ale nádobí sklidí personál. Jídelní stoly budou vždy před příchodem dětí a po jejich odchodu umyty a dezinfikovány.
Při přípravě a výdeji pokrmů personál bude používat ochranu dýchacích cest a ochranné rukavice. Mytí použitého nádobí bude probíhat při vysoké teplotě v myčce. Zvýšený důraz bude i nadále kladen na hygienu přípravy a výdeje pokrmů a časté mytí a dezinfekci pracovních ploch, povrchů a podlah ve všech prostorách ŠJ. Dezinfekce bude vždy použita v poměru uvedeném na etiketě daného dezinfekčního prostředku.

Brigita Altmannová,
vedoucí ŠJ