5. 1. 2021 Od Eva Bělíková Off

Provoz MŠ – leden 2021

Provoz MŠ bude v následujícím období nezměněn, tj. od 6.30 do 17 hodin. Všechna dosavadní patření proti Covidu-19 zůstávají v platnosti. Děti a pedagogický personál nemusejí v prostorách MŠ nosit roušky. Ostatní osoby vstupující do MŠ musejí mít roušky nasazeny a v šatnách se musejí zdržovat co nejkratší dobu. Výskyt nákazy v rodině, popř. karanténu je nutné oznámit ředitelce nebo učitelkám v jednotlivých třídách.
Postupujeme a řídíme se dle pokynů MŠMT včetně systému PES.
Upozornění na nejbližší akce:
Během měsíce ledna 2021 se uskuteční logopedická depistáž.
a vyšetření očí dětí.

Děkujeme za pochopení. Do nového roku 2021 přejeme mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka