RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK


Příspěvek stávajících dětí se převádí z loňského roku na I. pololetí 2020/2021. U nově příchozích dětí je příspěvek poloviční, tj. 1000,- Kč na celý školní rok, a to vzhledem k aktuální situaci (vývoj celoplošných nebo lokálních koronavirových opatření – viz semafor).
Lze jej zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Z rodičovského příspěvku – formou daru – jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).
Děkujeme.