RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK


Na pololetí školního roku 2020/2021 činí příspěvek 1000,- Kč. Lze jej zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny.
Z rodičovského příspěvku – formou daru – jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí – slavnosti školky (Podzimní, Zimní, vánoční, Letní, šerpování a další). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží.
Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).
Budou-li mít rodiče také možnost poskytnout dětem nějaké pomůcky (např. papír na malování, pastelky, hračky), rádi je uvítáme. Je vhodné se předem domluvit s p. učitelkami.
Předem všem děkujeme.
O případných finančních darech rozhoduje ředitelka MŠ.