28. 3. 2021 Od Eva Bělíková Off

Školné a stravné v období uzavření MŠ

Školné za měsíc duben bude podle vyhl. 14/2005 Sb., § 6, odst. 5 nadále krácené. 
Stravné za měsíc únor a březen bude vyúčtováno po znovuotevření MŠ.
Duben bude vyúčtován v řádném termínu, dojde-li během něj k povolení provozu MŠ.
Sledujte, prosím, naše webové stránky.
Děkujeme za pochopení.