23. 2. 2023 Od Eva Bělíková Off

Vyšetření dětí v PPP nebo SPC

Vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně nebo ve Speciálním pedagogickém centru se týká dětí, které jsou předškoláci a zároveň je u nich předpoklad odkladu vstupu do ZŠ a dále dětí, u kterých zákonní zástupci uvažují o přípravném ročníku. Nutno se objednat již nyní, v dostatečném předstihu před zápisem do ZŠ.