6. 12. 2020 Od Eva Bělíková Off

VYŠETŘENÍ OČÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,
v naší mateřské škole se uskuteční 10. 2. 2022 od 9 hodin ve třídě Broučků vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu “Koukají na nás správně?”. 
Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.
Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?
Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.
Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.
Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.
Cena vyšetření činí: 170,- Kč. (Bude vybírána v den vyšetření).
V souvislosti s vyšetřením žádáme, aby rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali “Formulář pro vyjádření souhlasu” (je umístěn v šatnách jednotlivých tříd) a uhradili poplatek 170 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechny postupy s cílem minimalizovat možnou infekci. Naši zdravotničtí pracovníci vstupující do mateřské školy používají vždy ochranu úst a nosu v podobě roušky a ochranného šítu (certifikovaný evropskou normou ČSN EN 166, schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 38/2001 Sb.). Před vstupem do mateřské školy používají dezinfekci rukou a v průběhu prováděného vyšetření používané předměty čistí dezinfekčním prostředkem.