17. 6. 2022 Od Eva Bělíková Off

Vyúčtování stravného za měsíc červen 2022


Vyúčtování za 6/2022 se platí zpětně a bude vyvěšeno začátkem měsíce července se splatností  do 15. 7. 2022 na účet MŠ. Případné přeplatky Vám budou převedeny na měsíc září 2022. Částku vyúčtování je možné rovněž zjistit na tel. 732 386 713 (vedoucí školní jídelny) či na e-mailové adrese msholubice.jidelna@gmail.com.

Děti, které končí docházku do MŠ k 30. 6. 2022

Vážení rodiče končících předškoláků,
ve vyúčtování stravného za červen, které bude vyvěšeno začátkem července 2022 na nástěnkách, Vám bude odečtena zaplacená záloha na stravné ve výši 700,- Kč, kterou jste skládali při nástupu dítěte do MŠ. Vyúčtování má splatnost 15. 7. 2022.  Případné přeplatky Vám budou vráceny v témže termínu na Váš bankovní účet.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prázdniny.