Zajištění první pomoci

Zajištění první pomoci

v Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ

V souladu s ustanovením § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů určuji:

  1. zaměstnance Kláru Chalupskou k poskytnutí první zdravotnické pomoci pro třídu Včeliček Mateřské školy Holubice a Kristýnu Holečkovou pro třídu Broučků a Motýlků Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ.
  2. zaměstnance Annu Zralou a Mgr. Evu Bělíkovou k přivolání zdravotnické záchranné služby (155), hasičů (150) a policie ČR (158) pro objekt Mateřské školy Holubice, okres Praha západ.

Pro potřeby organizace zajišťuje závodní péči:

smluvní lékařka MUDr. Vlasta Ďurechová, Lesní 58, Holubice, 252 65 Holubice

Brigita Altmannová zajišťuje proškolení určených zaměstnanců a dále vybavení lékárniček            ve stanoveném rozsahu.

Školení zaměstnanců o zajištění první pomoci zabezpečuje zaměstnavatel pravidelně            při periodickém školení BOZP a PO (Ing. Karel Bína).

Zaměstnanci byli seznámeni o způsobu zajištění první pomoci dne 26. 8. 2021 před zahájením školního roku 2021/2022.

V Holubicích dne: 26. 8. 2021                                                                     

                                                                                                                      Mgr. Eva Bělíková,

ředitelka