5. 5. 2021 Od Eva Bělíková Off

Základní škola v Tursku otevírá ve školním roce 2021/2022 přípravnou třídu

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme přípravnou třídu základní školy.
Umístění třídy bude v pobočce Holubice.
Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce.
O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kapacitu třídy. Podmínkou přijetí je doporučení Pedagogicko – psychologické poradny o zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ.
Žádosti přijímáme do 25. 5. 2021. Rozhodnutí o přijetí obdržíte do 14 dnů od uzavírky přihlášek.

Přípravná třída základní školy
Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo dětem, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro přípravný ročník, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.
Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.
Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.
Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.
Potřeby pro přípravnou třídu:

  • Batůžek
  • Bačkory nebo sandály (NE pantofle)
  • Penál -> uvnitř: tři silnější trojhranné obyčejné tužky, trojhranné pastelky, ořezávátko, guma
  • Krabička na svačinu, lahev na pití
  • Látková taška, pytlík -> uvnitř: cvičební úbor = kraťasy, tepláky, tričko, tenisky nebo cvičky. V případě potřeby věci na převlečení (tepláky), v případě pobytu venku na školním hřišti.
  • Kufřík na výtvarné potřeby -> uvnitř: voskovky, temperové barvy, štětce (1 kulatý a jeden plochý), kelímek na vodu, modelína, LEPIDLO (tuhé v tyčince), kvalitní nůžky, špejle, podložka na lavici (PVC ubrus, igelit), pracovní oděv (zástěry, triko)
  • Různé aktivity a akce vašich dětí v přípravné třídě můžete během školního roku sledovat ve fotogalerii na našich webových stránkách.
  • Mgr. Renata Vařechová, ředitelka ZŠ Tursko