9. 9. 2022 Od Eva Bělíková Off

Zápis z třídní schůzky 5. 9. 2022

Přítomni na třídní schůzce dne 5. 9. 2022 ve třídě Broučků od 17.30 hodin:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Marcela Kaňková, učitelka
Klára Chalupská, učitelka
Lenka Pažitná, učitelka
Kristína Barnetová, učitelka
Kristýna Holečková, učitelka
Anna Zralá, učitelka
Barbora Skálová, sistentka
Romana Petřinová, asistentka
Hosté: Mariana Kojšová – nabídka výtvarného kroužku v Holubicích
Zástupci rodičů: – 26 (viz Prezenční listina)

PŘIVÍTÁNÍ A ÚVODNÍ INFORMACE
Adaptační proces:
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu, proto prosím, nespěchejte na své děti, co se týká adaptace na institucionalizovaný život v mateřské škole. Také my přistupujeme ke každému dítěti individuálně, aby získalo především důvěru v okolní svět, ale též radost a spokojenost ze života.

 • Prosíme rodiče, podepište svým dětem všechny jejich věci a své dítě s nimi seznamte, aby bylo schopno je poznat.
 • Prosíme rodiče, aby oblečení určené na pobyt venku umisťovali na poličku nad skříňkou.
 • Každý pátek můžeme chodit do tělocvičny ZŠ. Navštěvovat ji budeme po ukončení adaptačního procesu, postupně po jednotlivých třídách, každý pátek dopoledne (jednotlivé třídy se budou vždy po týdnu střídat).  Připomenutí bude vždy uveřejněno v šatnách na tzv. „skle“.
 • Do igelitového sáčku dejte ten den dětem náhradní tričko, tepláky nebo legíny a cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou a nechejte je, prosím, dětem ve skříňce.
 • Prosíme nově příchozí, aby dali dětem čas na samostatné oblékání, čím více budou zkoušet se oblékat samy, tím rychleji se to naučí.
 • Podobně se stravováním – postupně učíme děti stravovacím návykům (správně u jídla sedět, jíst příborem, samostatně se napít z hrnečku či sklenky). Prosíme zákonné zástupce, aby dětem poskytli prostor naučit se správně stolovat.
  Děkujeme všem za vstřícnost a pomoc.

Webové stránky www.msholubice.cz
Heslo pro letošní fotogalerie jednotlivých tříd vám paní učitelky předají osobně.
GDPR
Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
–  kdykoliv. (Probíhají dle telefonické (od 8 do 18 hodin) nebo osobní domluvy s p. učitelkami nebo ředitelkou: 736 190 341).
POTŘEBNÉ DOKLADY K ODEVZDÁNÍ
Během měsíce září vám bude předložen:
–  formulář k vyjádření souhlasu s uveřejňováním fotografií a videí vašich dětí. Prosíme o jeho vyplnění.– Karta pojišťovny – kopie
Evidenční list (EL) dítěte – uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. dítě není zvyklé po obědě spát, dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku  apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně.)
Formulář Evidenčního listu (EL) je k dispozici u p. učitelek. Pokud je na přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání (z jara 2022) uvedeno potvrzení od pediatra, že je dítě schopno nastoupit do kolektivu a je řádně očkováno, nemusí rodiče již obstarávat nové potvrzení na EL. Toto potvrzení má platnost 2 roky.
Souhlas s vyzvedáváním – zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Vše nutno odevzdat do 9. 9. 2022.
CO S SEBOU DO ŠKOLKY
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.) Do tělocvičny cvičky nebo sálové tenisky.
Oblečení:
Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu MŠ nebo na krátké procházky.
Na odpočinek na lůžku po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, v pondělí nosí čisté.
Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Do tělocvičny: tričko, tepláčky, cvičky nebo sálové tenisky.
Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
Další potřeby:
Dle sdělení p. učitelek: 2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, balíček vlhčených splachovacích toaletních papírů, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.
PROVOZ MŠ: 6.30 AŽ 17.00
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte tento čas příchodu, neboť v 8 hodin dětem začíná hlavní výchovně vzdělávací činnost, kdy se p. učitelky dětem již naplno věnují.
Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne:
8:00 – 11.30
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30 Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.
ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ
Měření tělesné teploty dítěte: V současné době dětem tělesnu teplotu měříme, zjišťujeme, zda-li je dítě nemocné. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůže být s ostatními dětmi kolektivu. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění postupujeme takto:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do MŠ,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.)

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, vč. koronavirových nákaz. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajišťuje pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

MŠ má pro tyto případy zřízenu Izolační místnost (dle možností MŠ v prvním patře vedle ředitelny). V Izolační místnosti pobývá dítě do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy zaměstnanec MŠ použije ochranné osobní pomůcky a nad dítětem vykonává dozor a věnuje se mu. Izolační místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, ručníkem, mýdlem, desinfekcí, je ve zvýšené míře hygienicky udržovaná, větratelná, denně vytíraná tzv. „na mokro“, jsou zde desinfikována kontaktní místa (kliky, vypínače, klávesnice). Je pravidelně ionizována.
Jednotlivé třídy mají k dispozici vzájemně oddělený prostor v MŠ.
Paní učitelky budou dětem opakovaně provádět osvětu ohledně osobní hygieny, zejména správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.
ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ
Na začátku školního roku zákonní zástupci vyplní tzv. “Vyzvedávací formulář”, kde uvedou osoby, které si mohou dítě vyzvednout z MŠ. Z bezpečnostních důvodů prosíme všechny, kteří si přicházejí pro své děti, aby se po zazvonění do domofonu představili a řekli paní učitelce jméno dítěte, které si vyzvedávají.
OMLUVY DÍTĚTE Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let (předškoláci). Rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost dítěte v případě nenadálé absenci v pondělí ráno do 8 hodin, v ostatní dny do 7 hodin, a to formou sms, e-mailem, telefonicky.

Broučci: +420 605 552 981
Motýlci: +420 606 530 180
Včelky: +420 606 530 216
Ředitelka MŠ: +420 736 190 341
Email: msholubice@gmail.com
Nepřítomnost dítěte je zaznamenávaná v Omluvném listu dítěte, uloženém u p. učitelek jednotlivých tříd. V případě absence dítěte delší než 2 týdny je nutné doložit písemnou omluvenku. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.
Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.
Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání: dítě může uvolňovat pouze zákonný zástupce, v případě předem známé absence písemnou žádostí, jež musí obsahovat odůvodnění uvolnění dítěte a časové rozpětí absence. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu.
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
Obědy se odhlašují vždy předem formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin. V pondělí ráno nejpozději do 8,00 hod., v ostatní dny v týdnu do 7,00 hod. na tel. č.: 605 552 981 (1.tř. Broučci), 606 530 180 (2.tř. Motýlci), 606 530 216 (3.tř. Včelky) případné dotazy a informace na telefonním  č.: 732 386 713 (vedoucí ŠJ).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů).
Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění. V případě náhlého onemocnění si mohou zákonní zástupci první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že zákonný zástupce nestihne včas dítěti odhlásit stravné. Povinností zákonných zástupců je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu zákonnými zástupci donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12.00 hodin. Další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit.
KDO JSOU PŘEDŠKOLÁCI A CO POTŘEBUJÍ DO MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2022 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) – mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné, stejně tak děti s odkladem nástupu do ZŠ.
Potřebují:
– pracovní sešit – bude pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok.
– penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.
PLAVÁNÍ
Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ chce svou snahou přispět k tělesnému rozvoji dětí výukou plavání. SPOLUPRACUJEME S PLAVECKOU ŠKOLOU MEDÚZA.
Plavecký kurz se uskuteční v I. pololetí ve školního roku 2022/2023 v bazénu ve Slaném v Aquaparku Slaný, U Stadionu 1721.
Každé úterý od 9.00 do 9.45 hod v období 20. 9. – 24.1. (mimo 27.12. )
Odjezd od MŠ: 8.00. (Děti musejí do školky přijít nejpozději v 7.30 hodin.)
Smluvní cena za kurz v uvedeném období za 1 dítě činí: 1550 Kč (včetně DPH). Tato cena zahrnuje: zajištění výuky odbornými učiteli plavání, pronájem bazénu, resp. režijní náklady na výuku v krytém bazénu ve Slaném a zapůjčení pomůcek pro výuku.
Cena za dopravu pro jedno dítě: 3250 Kč.
CELKOVÁ CENA ZA 1 DÍTĚ ZA 18 lekcí: 4800 Kč.
Závazné přihlášky budou k dispozici v jednotlivých třídách.
Ukončení přihlášek: 9. 9. 2022 ve 12.30 hodin.
V pondělí 12. 9. 2022 budou seznamy přijatých dětí na plavání, včetně náhradníků vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. (Maximální počet účastníků: 20. Děti budou přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší.)
Platba za kurz plavání bude vybírána v hotovosti 15. a 16. 9. od 8.00 do 15.00 hodin v ředitelně MŠ oproti dokladu, který bude možno uplatnit u příslušných pojišťoven dětí.

S sebou na plavání dětem připravte:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky) plavací brýle.
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte copánek.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty (ne punčocháče, neboť se velmi špatně oblékají na vlhké tělo), teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
 • Vše, prosíme, dětem podepište.

PRŮZKUM ZÁJMU O KROUŽKY
Společnost Rytmik-kroužky s celorepublikovou působností se sídlem v Praze oslovila naši školku s nabídkou následujících aktivit pro nejmenší děti:
– Roztleskávačky: 0
– Flétna: 0
– Veselé zpívání: 5
– Poznáváme zvířátka: 1
– Povídálek: 9
– Mažoretky: 0
– Angličtina v pohybu: 8
– Angličtina: 6
– Zumba: 0
Největší zájem byl o logopedický kroužek Povídálek, dále o angličtinu (s pohybem i bez) a o Veselé zpívání. Cena jednoho kroužku se pohybuje od 1200,- do 1800,- Kč. Kroužky by se dle závazných přihlášek (v lednu 2023) mohly uskutečnit ve II. pololetí 2022/2023 v čase od 17 do 17.45 hodin přímo v MŠ. Podrobněji po novém roce na webových srránkách.
Dramatický kroužek
– každé úterý od 16 hodin v Kafe na statku v Holubicích. Info: Kateřina Feszanicz (miksovska.katerina@seznam.cz)
Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek Hravé výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.
Zdravotní depistáže – se budou konat v II. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.
1. logopedie
2. vyšetření zraku – Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: cca 170,- Kč. Bude se vybírat 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.
PRÁZDNINOVÉ PROVOZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2022.
Ve čtvrtek 22. 12. 2022 bude provoz v MŠ ukončen ve 12.30 hodin.
V novém roce 2023 otevíráme MŠ v pondělí 2. 1. 2023.
Oproti základním školám nemá MŠ týdenní podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena. O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2023.
PLATBY V MŠ
STRAVNÉNOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné  ve výši 1000,- Kč,
která je splatná  do 15. 9. 2022 na bankovní účet MŠ. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. – VŠICHNI STRÁVNÍCI Cena celodenního stravného je stanovena na celkem 52,-Kč/den dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování (cena stravného = cena potravin).
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc dle skutečné docházky dítěte do MŠ. Předpis platby stravného bude k dispozici na jednotlivých třídách u paní učitelek vždy začátkem měsíce. Informace k odhlašování a platbám najdete na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené ve Vašem předpise je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. den připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Vzhledem k platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR Vás v září 2022 požádáme o udělení písemného souhlasu se způsobem předávání měsíčních předpisů stravného a školného.  
č.ú. pro platby stravného a školného: 218 014 309 / 0600 . Případné dotazy ohledně plateb čistravování prosím projednejte s vedoucí ŠJ na tel. 732 386 713, e-mail: msholubice.jidelna@gmail.com.

ŠKOLNÉ
– je stanovena pro školní rok 2022/2023 na za 1 dítě 850,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2022/2023 nedovrší věk 6 let. Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023) a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.
Úplata za předškolní vzdělávání (školné) ve výši 850,- Kč se hradí bezhotovostně na výše uvedený účet MŠ vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2022 je splatné do 15. 9. 2022). Z důvodu dodržení splatnosti doporučujeme platbu provádět trvalým příkazem na výše uvedený účet MŠ. Z důvodu identifikace platby prosím vždy uvádějte Vám přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Dle zákona č. 561/2005 Sb. – školský zákon – může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK na školní rok 2022/2023
Vybírá se ve výši 1000,- Kč na školní rok 2022/23. Částka bude použita na úhradu nákladů na kulturní, sportovní a společenské akce pro děti. Po zaplacení Vám bude vystavena Darovací smlouva (zaplacenou výši daru lze odečíst v daňovém přiznání k dani z příjmu jako daňově odečitatelnou položku).

PLATBY SE SPLATNOSTÍ do 15. 9. 2022
ZÁLOHA STRAVNÉ: 1000,- Kč 
(stávající strávníci, křeří mají zálohu ve výši 700,- Kč již složenou, prosíme o její doplacení ve výši 300,- Kč)
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK: 1000,- Kč
ŠKOLNÉ 9/2022: 850,- Kč
preferujeme platbu v celkové částce  2850,-
Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023) a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Školné se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2022 je splatné do 15. 9. 2022). Bankovní spojení: 218014309/0600. Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
v pondělí 19. 9. 2022 od 17. 30 hodin na zahradě MŠ Podzimní slavnost „Deštníčková“ s programem a překvapením. S sebou si vezměte deštníky (malí i velcí). Prvně se bude konat tombola. Kdo by z rodičů měl nějakou drobnost do tomboly, přineste jej paním učitelkám do tříd.  Přijměte srdečné pozvání.

Těšíme se na vás a na celý letošní školní rok 20222023

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ a celý kolektiv naší školky