30. 6. 2022 Od Eva Bělíková Off

Zápis z úvodní třídní schůzky

Přítomni na třídní schůzce dne 27. 6. 2022 ve třídě Broučků od 17.30 hodin:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Marcela Kaňková, učitelka
Klára Chalupská, učitelka
Lenka Pažitná, učitelka
Kristína Barnetová, učitelka
Kristýna Holečková, učitelka
Anna Zralá, učitelka
Eva Biskupová, asistentka
Zástupci rodičů: 21

PŘIVÍTÁNÍ A ÚVODNÍ INFORMACE
Adaptační proces:
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu, proto prosím, nespěchejte na své děti, co se týká adaptace na institucionalizovaný život v mateřské škole. Také my přistupujeme ke každému dítěti individuálně, aby získalo především důvěru v okolní svět, ale též radost a spokojenost ze života.

 • Prosíme rodiče, podepište svým dětem všechny jejich věci a své dítě s nimi seznamte, aby bylo schopno je poznat.
 • Prosíme rodiče, aby oblečení určené na pobyt venku umisťovali na poličku nad skříňkou.
 • Každý pátek budeme chodit do holubické tělocvičny ZŠ. Navštěvovat ji budeme po ukončení adaptačního procesu, postupně po jednotlivých třídách. Jako první půjdou do tělocvičny Motýlci. Následující pátek půjdou Včelky a poté Broučci. V tomto pořadí budou děti chodit do tělocvičny celý školní rok. Připomenutí bude vždy uveřejněno v šatnách jednotlivých tříd. Do igelitového sáčku dejte ten den dětem náhradní tričko, tepláky nebo legíny a cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou a nechejte je, prosím, dětem ve skříňce.
 • Prosíme nově příchozí, aby dali dětem čas na samostatné oblékání, čím více budou zkoušet se oblékat samy, tím rychleji se to naučí.
 • Podobně se stravováním – postupně učíme děti stravovacím návykům (správně u jídla sedět, jíst příborem, samostatně se napít z hrnečku či sklenky). Prosíme rodiče, aby dětem poskytli prostor naučit se správně stolovat.
  Děkujeme všem za vaši pomoc.

Webové stránky www.msholubice.cz
Heslo pro fotogalerie jednotlivých tříd vám paní učitelky předají osobně.

GDPR
Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz
Během měsíce září vám bude předložen formulář k vyjádření souhlasu s uveřejňováním fotografií a videí vašich dětí. Prosíme o jeho vyplnění.

KONZULTAČNÍ HODINY
–  kdykoliv. (Probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy s p. učitelkami nebo ředitelkou: 736 190 341).

POTŘEBNÉ DOKLADY PŘI VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ
Karta pojišťovny – kopie
Evidenční list (EL) dítěte – uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. dítě není zvyklé po obědě spát, dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku  apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně.)
Formulář Evidenčního listu (EL) je k dispozici u p. učitelek. Pokud je na přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání (z jara 2021) uvedeno potvrzení od pediatra, že je dítě schopno nastoupit do kolektivu a je řádně očkováno, nemusí rodiče již obstarávat nové potvrzení na EL. Toto potvrzení má platnost 2 roky.
Souhlas s vyzvedáváním – zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Vše nutno odevzdat do 9. 9. 2022.
CO S SEBOU DO ŠKOLKY
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.) Do tělocvičny cvičky nebo sálové tenisky.
Oblečení:
Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu MŠ nebo na krátké procházky.
Na odpočinek na lůžku po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, v pondělí nosí čisté.
Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Do tělocvičny: tričko, tepláčky, cvičky nebo sálové tenisky.
Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
Další potřeby:
Dle sdělení p. učitelek: 2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, balíček vlhčených splachovacích toaletních papírů, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

PROVOZ MŠ: 6.30 AŽ 17.00
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte tento čas příchodu, neboť v 8 hodin dětem začíná hlavní výchovně vzdělávací činnost, kdy se p. učitelky dětem již naplno věnují.
Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne:
8:00 – 11.30
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30 Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu. Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ
Měření tělesné teploty dítěte: V současné době dětem tělesnu teplotu měříme, zjišťujeme, zda-li je dítě nemocné. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůže být s ostatními dětmi kolektivu. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění postupujeme takto:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do MŠ,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.)
MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně koronavirových nákaz. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajišťuje pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
MŠ má pro tyto případy zřízenu Izolační místnost (dle možností MŠ v prvním patře vedle ředitelny). V Izolační místnosti pobývá dítě do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy zaměstnanec MŠ použije ochranné osobní pomůcky a nad dítětem vykonává dozor a věnuje se mu. Izolační místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, ručníkem, mýdlem, desinfekcí, je ve zvýšené míře hygienicky udržovaná, větratelná, denně vytíraná tzv. „na mokro“, jsou zde desinfikována kontaktní místa (kliky, vypínače, klávesnice). Je pravidelně ionizována.
Jednotlivé třídy mají k dispozici vzájemně oddělený prostor v MŠ.
Paní učitelky budou dětem opakovaně provádět osvětu ohledně osobní hygieny, zejména správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.
Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá zejména zahrada MŠ.

OMLUVY DÍTĚTE Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let (předškoláci). Rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost dítěte v případě nenadálé absenci v pondělí ráno do 8 hodin, v ostatní dny do 7 hodin, a to formou sms, e-mailem, telefonicky.

Broučci: +420 605 552 981
Motýlci: +420 606 530 180
Včelky: +420 606 530 216
Ředitelka MŠ: +420 736 190 341
Email MŠ: msholubice@gmail.com

Nepřítomnost dítěte je zaznamenávaná v Omluvném listu dítěte, uloženém u p. učitelek jednotlivých tříd. V případě absence dítěte delší než 2 týdny je nutné doložit písemnou omluvenku. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.
Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.
Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání: dítě může uvolňovat pouze zákonný zástupce, v případě předem známé absence písemnou žádostí, jež musí obsahovat odůvodnění uvolnění dítěte a časové rozpětí absence. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
Obědy se odhlašují vždy předem formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin. V pondělí ráno nejpozději do 8,00 hod., v ostatní dny v týdnu do 7,00 hod. na tel. č.: 605 552 981 (1.tř. Broučci), 606 530 180 (2.tř. Motýlci), 606 530 216 (3.tř. Včelky) případné dotazy a informace na telefonním  č.: 732 386 713 (vedoucí ŠJ).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů).
Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou zákonní zástupci první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že zákonný zástupce nestihne včas dítěti odhlásit stravné. Povinností zákonných zástupců je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu zákonnými zástupci donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12.00 hodin. Další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit.
KDO JSOU PŘEDŠKOLÁCI A CO POTŘEBUJÍ DO MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2021 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) – mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné, stejně tak děti s odkladem nástupu do ZŠ.
Potřebují:
– pracovní sešit – bude pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok.
– penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.

PLAVÁNÍ
Seznamy přijatých dětí na plavání, včetně náhradníků budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.
Spolupracujeme s plaveckou školičkou Medúza v bazénu ve Slaném.
Plavání se bude konat každou středu od 10 do 10.45 hodin.
Cena za 17 lekcí činí cca 4500,- Kč včetně dopravy (platba za 1. pololetí). Bude upřesněno v září 2022.
Platba za 1. pololetí bude vybírána v hotovosti v ředitelně MŠ.

S sebou na plavání dětem připravte:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte copánek.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty (ne punčocháče, neboť se velmi špatně oblékají na vlhké tělo), teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
 • Vše, prosíme, dětem podepište.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek Hravé výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.
1. logopedie
2. vyšetření zraku – Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: cca 150,- Kč. Bude se vybírat 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

PRÁZDNINOVÉ PROVOZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Vánoční prázdniny: od 22. 12. 2022.
Ve středu 21. 12. 2022 bude provoz v MŠ ukončen ve 12.30 hodin.
V novém roce 2023 otevíráme MŠ v pondělí 2. 1. 2023.
Oproti základním školám nemá MŠ týdenní podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2023.

PLATBY V MŠ
STRAVNÉ – NOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 1000,- Kč,
která je splatná do 15. 9. 2022 na bankovní účet MŠ. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ.
VŠICHNI STRÁVNÍCI
Cena celodenního stravného je stanovena na celkem 52,-Kč/den dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Složení ceny stravného:      
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 30,- Kč,
Svačina 11,- Kč.                                                                                                                                   
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc dle skutečné docházky dítěte do MŠ. Předpis platby stravného bude k dispozici na jednotlivých třídách u paní učitelek vždy začátkem měsíce. Informace k odhlašování a platbám najdete na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené ve Vašem předpise je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. den připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám.
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR Vás v září 2022 požádáme o udělení písemného souhlasu se způsobem předávání měsíčních předpisů stravného a školného.  
Č.ú. pro platby stravného a školného: 218 014 309/0600 
Případné dotazy ohledně plateb stravování prosím projednejte s vedoucí ŠJ na tel. 732 386 713, e-mail: msholubice.jidelna@gmail.com.

ŠKOLNÉ
je stanoveno pro školní rok 2022/2023 na 850,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2022/2023 nedovrší věku 6 let. Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023) a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné) ve výši 850,- Kč se hradí bezhotovostně na výše uvedený účet MŠ vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2022 je splatné do 15. 9. 2022). Z důvodu dodržení splatnosti doporučujeme platbu provádět trvalým příkazem na výše uvedený účet MŠ. Z důvodu identifikace platby prosím vždy uvádějte Vám přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Dle zákona č. 561/2005 Sb. – školský zákon – může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněný.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK na školní rok 2022/2023
Vybírá se v celkové výši 1000,- Kč na celý školní rok 2022/2023. Částka bude použita na úhradu kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti. Po zaplacení Vám bude vystavena Darovací smlouva (zaplacenou výši daru lze odečíst v daňovém přiznání k dani z příjmu jako daňově odečitatelnou položku). Program pro děti bude postupně uveřejňován na našich webových stránkách a v šatnách jednotlivých tříd na tzv. „skle“, a to s dostatečným předstihem, aby se všichni (děti i rodiče) mohli na akce připravit.

PLATBY SE SPLATNOSTÍ do 15. 9. 2022:
ZÁLOHA NA STRAVNÉ: 1000,- Kč (stávající strávníky, kteří mají zálohu ve výši 700,- Kč již složenou, prosíme o její doplacení ve výši 300,- Kč)
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK: 1000,- Kč
ŠKOLNÉ 9/2022: 850,- Kč (preferujeme platbu v celkové částce 2 850,- Kč).

Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023) a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Školné se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2022 je splatné do 15. 9. 2022). Bankovní spojení: 218014309/0600. Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Těšíme se na vás a celý letošní školní rok 20222023
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka MŠ a celý kolektiv naší školky