3. 9. 2021 Od Eva Bělíková Off

Zápis z úvodní třídní schůzky

Přítomni na třídní schůzce dne 3. 9. 2021 ve třídě Broučků od 17.30 hodin:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Mária Šusterová, učitelka, třída Broučci
Marcela Kaňková, učitelka, třída Broučci
Klára Chalupská, učitelka, třída Včelky
Lenka Pažitná, učitelka, třída Včelky
Kristína Barnetová, asistentka pedagoga ve třídě Včelek
Kristýna Holečková, učitelka, třída Motýlci
Anna Zralá, učitelka, třída Motýlci
Jako host: Mariana Kojšová
Zástupci rodičů:
– viz Prezenční listina: 41

Přivítání a úvodní informace
Adaptační proces:
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu, proto prosím, nespěchejte na své děti, co se týká adaptace na institucionalizovaný život v mateřské škole. Také my přistupujeme ke každému dítěti individuálně, aby získalo především důvěru v okolní svět, ale též radost a spokojenost ze života.

 • Prosíme rodiče, podepište svým dětem všechny jejich věci a své dítě s nimi seznamte, aby bylo schopno je poznat.
 • Prosíme rodiče, aby oblečení určené na pobyt venku umisťovali na poličku nad skříňkou.
 • Každý pátek můžeme chodit do holubické, nově zrekonstruované tělocvičny ZŠ. Navštěvovat ji budeme po ukončení adaptačního procesu, postupně po jednotlivých třídách. Jako první půjdou do tělocvičny Motýlci17. září dopoledne. Následující pátek půjdou Včelky (24. září dopoledne) a poté Broučci (1. října dopoledne). V tomto pořadí budou děti chodit do tělocvičny celý školní rok. Připomenutí bude vždy uveřejněno v šatnách jednotlivých tříd. Do igelitového sáčku dejte ten den dětem náhradní tričko, tepláky nebo legíny a cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou a nechejte je, prosím, dětem ve skříňce.
 • Prosíme nově příchozí, aby dali dětem čas na samostatné oblékání, čím více budou zkoušet se oblékat samy, tím rychleji se to naučí.
 • Podobně se stravováním – postupně učíme děti stravovacím návykům (správně u jídla sedět, jíst příborem, samostatně se napít z hrnečku či sklenky). Prosíme rodiče, aby dětem poskytli prostor naučit se správně stolovat.
  Děkujeme všem za vaši pomoc.

Webové stránky www.msholubice.cz
Heslo pro letošní fotogalerie jednotlivých tříd vám paní učitelky předají osobně.

GDPR
Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

Během měsíce září vám bude předložen formulář k vyjádření souhlasu s uveřejňováním fotografií a videí vašich dětí. Prosíme o jeho vyplnění.

Konzultační hodiny
–  kdykoliv. (Probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy s p. učitelkami nebo ředitelkou: 736 190 341).

Potřebné doklady při vstupu dítěte do MŠ
Karta pojišťovny – kopie
Evidenční list (EL) dítěte – uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. dítě není zvyklé po obědě spát, dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku  apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně.)
Formulář Evidenčního listu (EL) je k dispozici u p. učitelek. Pokud je na přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání (z jara 2021) uvedeno potvrzení od pediatra, že je dítě schopno nastoupit do kolektivu a je řádně očkováno, nemusí rodiče již obstarávat nové potvrzení na EL. Toto potvrzení má platnost 2 roky.
Souhlas s vyzvedáváním – zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Vše nutno odevzdat do 17. 9. 2021.

Co s sebou do školky

Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.) Do tělocvičny cvičky nebo sálové tenisky.
Oblečení:
Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu MŠ nebo na krátké procházky.
Na odpočinek na lůžku po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, v pondělí nosí čisté.
Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Do tělocvičny: tričko, tepláčky, cvičky nebo sálové tenisky.
Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
Další potřeby:
Dle sdělení p. učitelek: 2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, balíček vlhčených splachovacích toaletních papírů, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

Provoz MŠ: 6.30 až 17.00 hodin
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte tento čas příchodu, neboť v 8 hodin dětem začíná hlavní výchovně vzdělávací činnost, kdy se p. učitelky dětem již naplno věnují.
Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne: 8:00 – 11.30
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30
Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ

Měření tělesné teploty dítěte: V současné době dětem tělesnu teplotu neměříme, jen při podezření, že je dítě nemocné. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůže být s ostatními dětmi kolektivu. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.

Co se týká povinnosti nošení roušek – řídíme se aktuálními nařízeními hygienické stanice. K dnešnímu dni při ranním příchodu mohou do šatny vstupovat rodiče pouze s ochranou dýchacích cest.

Prosíme rodiče, dejte dětem jednu roušku do sáčku nebo obálky nechejte ji ve skříňce pro případ náhlé potřeby.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění postupujeme takto:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do MŠ,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.)

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, vč. koronavirových nákaz. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajišťuje pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

MŠ má pro tyto případy zřízenu Izolační místnost (dle možností MŠ v prvním patře vedle ředitelny). V Izolační místnosti pobývá dítě do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy zaměstnanec MŠ použije ochranné osobní pomůcky a nad dítětem vykonává dozor a věnuje se mu. Izolační místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, ručníkem, mýdlem, desinfekcí, je ve zvýšené míře hygienicky udržovaná, větratelná, denně vytíraná tzv. „na mokro“, jsou zde desinfikována kontaktní místa (kliky, vypínače, klávesnice). Je pravidelně ionizována.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat MŠ o cestách dítěte do a ze zahraničí podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala (s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země), s vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země), s extrémním rizikem nákazy („černé“ země).  Povinnost se na děti ve vztahu k MŠ uplatňuje tehdy, pokud je v provozu; tedy vykonává ve vztahu k dotčeným dětem nějakou činnost a tito se jí mají účastnit.

Zvláštní pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách

– Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

– V případě dětí do 6 let věku v MŠ, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče         o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, MŠ nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
–  Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.
Bližší informace: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

Jednotlivé třídy mají k dispozici vzájemně oddělený prostor v MŠ.

Paní učitelky budou dětem opakovaně provádět osvětu ohledně osobní hygieny, zejména správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.

V případě mimořádného opatření nebude možno si hrát v MŠ s plyšovými hračkami.

Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá zahrada MŠ.

Omluvy dítěte z předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let (předškoláci). Rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost dítěte v případě nenadálé absenci v pondělí ráno do 8 hodin, v ostatní dny do 7 hodin, a to formou sms, e-mailem, telefonicky.

Broučci: +420 605 552 981

Motýlci: +420 606 530 180

Včelky: +420 606 530 216

Ředitelka MŠ: +420 736 190 341

Email: msholubice@gmail.com

Nepřítomnost dítěte je zaznamenávaná v Omluvném listu dítěte, uloženém u p. učitelek jednotlivých tříd. V případě absence dítěte delší než 2 týdny je nutné doložit písemnou omluvenku. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.
Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání: dítě může uvolňovat pouze zákonný zástupce, v případě předem známé absence písemnou žádostí, jež musí obsahovat odůvodnění uvolnění dítěte a časové rozpětí absence. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu.

Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují vždy předem formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin. V pondělí ráno nejpozději do 8,00 hod., v ostatní dny v týdnu do 7,00 hod. na tel. č.: 605 552 981 (1.tř. Broučci), 606 530 180 (2.tř. Motýlci), 606 530 216 (3.tř. Včelky) případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (vedoucí ŠJ).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou zákonní zástupci první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že zákonný zástupce nestihne včas dítěti odhlásit stravné. Povinností zákonných zástupců je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu zákonnými zástupci donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12.00 hodin. Další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit.
Dle aktuálního Souboru doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 yyzvedávat obědy nemohou děti v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Kdo jsou předškoláci a co potřebují do MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2021 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) – mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné, stejně tak děti s odkladem nástupu do ZŠ.
Potřebují:
– pracovní sešit – bude pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok.
– penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.

Plavání
Seznamy přijatých dětí na plavání, včetně náhradníků na obě pololetí jsou již vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.
Spolupracujeme s plaveckou školičkou Vodník.

Plavání se bude konat každou středu od 8.50 do 9.35 hodin.
Začínáme 8. 9. 2021.

Plavání pro děti předškolního věku: v bazénu Aqvacentrum na Šutce, Praha 8.

Příchod plaváčků do MŠ každou středu: nejpozději v 7.30 hodin.
Odjezd od MŠ: v 7.45 hodin.
Děti dostanou ten den lehkou svačinu ihned po plavání a snědí si ji přímo u bazénu na místě k tomu určeném.
Je vhodné, aby jim byla doma podána lehká snídaně.
Komu se dělá v autobuse špatně, je nutno předem nahlásit pedagogickému doprovodu (p. ředitelce).
Návrat do MŠ v cca 11 hodin.
Cena za 18 lekcí činí 4500,- Kč včetně dopravy (platba za 1. pololetí)
Platba za 1. pololetí bude vybírána v hotovosti v ředitelně v pondělí 6. 9. 2021 a úterý 7. 9. 2021 od 7.30 do 8.00 hodin, od 12.00 do 12.30 hodin a od 15.00 do 16 hodin.
Platba za druhé pololetí bude vybírána od 15. ledna 2022.
S sebou na plavání dětem připravte:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • ROUŠKA (DĚTI SI JI MUSÍ NASADIT PŘED VCHODEM DO PLAVECKÉHO AREÁLU, U ŠATEN JI JIŽ NEMUSÍ MÍT, CELKEM JI POUŽIJÍ CCA 5 MINUT.)
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte copánek.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty (ne punčocháče, neboť se velmi špatně oblékají na vlhké tělo), teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
 • Vše, prosíme, dětem podepište.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek Hravé výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.
1. logopedie
2. zubní prevence
3. vyšetření zraku – Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: cca 150,- Kč. Bude se vybírat 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

Liga fotbálku MŠ
Rozhodli jsme se uspořádat pro děti Ligu fotbálku MŠ. V I. pololetí budou děti trénovat v nové tělocvičně ZŠ 1x za tři týdny, dle rozpisu, viz výše, a na jaře zahájíme jednotlivé zápasy mezi třídami. Putovní pohár bude slavnostně předán vítězi v rámci Dne dětí 1. června 2022.

Prázdninové provozy ve školním roce 2021/2022
Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2021.
Ve středu 22. 12. 2021 bude provoz v MŠ ukončen ve 12.30 hodin.
V novém roce 2022 otevíráme MŠ v pondělí 3. 1. 2021.
Oproti základním školám nemá MŠ podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2022.

Platby v MŠ
Stravné:

Cena stravného: celkem 50,-Kč/den
Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin
• Přesnídávka: 11,- Kč
• Oběd: 28,- Kč
• Svačina: 11,- Kč
Záloha na stravné ve školním roce 2021/2022: 700,- Kč

NOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 700,- Kč, která je splatná do 15. 9. 20201 na účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.

VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.
Č. ú.: 218014309/0600 (MONETA Money Bank, pobočka Kralupy n./Vlt. – v případě vkladu na účet přímo v bance nahlaste, prosím, v pokladně banky, že se jedná o platbu na účet MŠ – z důvodu osvobození od poplatku za vklad.) Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat dítě ze stravování.
Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Stravování
V rámci diskuze byly projednávány odpolední svačinky pro děti, které ze školky odcházejí již po obědě, a odnášejí si je s sebou domů. Vždy je mají připraveny, jsou balené již od výrobce, nemohou být totožné s těmi odpoledními svačinami, které jsou stávajícím dětem podávány v MŠ. Přítomní rodiče by uvítali v odpoledních svačinách ještě více ovoce a zeleniny.

Školné:

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2021/2022 na 700,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2021/2022 nedovrší věk 6 let a rovněž dítěte, které má v roce 2021/2022 odklad školní docházky.

Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Školné se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2021 je splatné do 15. 9. 2021). Bankovní spojení: 218014309/0600. Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Dary MŠ – rodičovský příspěvek
Příspěvek činí 1000,- Kč na I. pololetí. Na II. pololetí prozatím příspěvek není určen, budeme se řídit podle vývoje celoplošných či lokálních koronavirových opatření.
Lze jej zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Z rodičovského příspěvku – formou daru – jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva (lze uplatnit při přiznávání daní).

Nejbližší akce (změna programu vyhrazena)
21. 9. 2021 – Dravci. Pro velký úspěch k nám na zahradu MŠ opět přiletí velké sovy i malé sovičky. Výklad je dětem vhodně přizpůsoben. V případě nepřízně počasí se akce může konat 31. 9. – včas upřesníme.
5. 10. 2021 od 17.30 hodin – Podzimní slavnost: Výlet do minulosti. Podrobnosti budou v nejbližší době upřesněny.
23. 11. 2021 dopoledne – vánoční fotografování. Mohou se zúčastnit též sourozenci našich dětí. Předběžná cena za sadu 260,-Kč.15. 12. 2021od 17.30 hodin Zimní slavnost: Hvězdičková – na zahradě MŠ.

Program pro děti bude postupně uveřejňován na našich webových stránkách a v šatnách jednotlivých tříd, a to s dostatečným předstihem, aby se všichni (děti i rodiče) mohli na akce připravit.


Těšíme se na celý letošní školní rok 20212022

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ
a
celý kolektiv naší školky