1. 7. 2022 Od Eva Bělíková Off

Změna výše školného pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání (ŠKOLNÉ) je stanoveno pro školní rok 2022/2023 na 850,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2022/2023 nedovrší věku 6 let. Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023) a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.

Podrobněji: zde