10. 6. 2024 Od Eva Bělíková Off

Informace k vyúčtování stravného ve školním roce 2023/2024

Vyúčtování za stravné za školní rok 2023/2024 vám bude vystaveno začátkem měsíce července, kdy pro vás bude k dispozici u paní učitelek ve třídě Včeliček.

  • Případné NEDOPLATKY z tohoto vyúčtování prosíme uhraďte na účet mateřské školy č. ú.: 218 014 309/0600 s uvedením vašeho variabilního symbolu do 15. 7. 2024.
  • Případné PŘEPLATKY z vyúčtování vám budeme vracet na váš bankovní účet, ze kterého jste platili měsíční zálohy, v průběhu měsíce července 2024. O vrácení přeplatku není třeba žádat.
  • Konečné částky přeplatků/nedoplatků zahrnují rovněž prázdninový provoz u dětí, které jsou závazně přihlášeny.