23. 5. 2024 Od Eva Bělíková Off

Onemocnění dětí předškolního věku – kdy do školky ano, kdy ne?

Autoři: Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA Odborný konzultant: MUDr. Šárka Nesetová Šmakalová/pediatr

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb., povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.
Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?

Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení (pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocnění znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění).
Pokud bere dítě ATB. Lékaři doporučují po ukončené léčbě ATB nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat (pokud jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu).
Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, aby se dále nešířily (nebojte se je nahlásit, školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům).
Pokud je dítě nemocné, navštívit svého pediatra (pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“, abyste mohli být s dítětem doma).
Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit.
Kdy dítě do školky nepatří?
Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky nebo v noci.
Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře, který provede výtěr z nosu a cíleně nasadí léčbu.
Pokud má dítě intenzivní kašel (to znamená kašel, který se objevuje i při klidové činnosti dítěte nebo v leže při usínání a spánku) vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.
S jakýmkoliv exantémovým infekčním onemocněním a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa atd.). Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař!
Pokud dítě zvrací nebo má průjem (a to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky). Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely nelze jej poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!
Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (až 1 týden po doužívání ATB). Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání ATB vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má narušenou imunitu.
Pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši.
S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.
S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní).
Pokud má dítě opar na rtu – v době, kdy je nalitý puchýřek (jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do školky již může).
Pokud má dítě molusky – do školky smí v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit!). Dítě ale nesmí, ať má molusky kdekoliv na těle, do bazénu!! Šíří se zejména ve vodním prostředí!
Pokud má dítě bradavičky – šíří se přímým kontaktem, ve vodním prostředí. Dítě s bradavičkami do školky nepatří!
Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?
plané neštovice
spálu
5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa
impetigo (bakteriální onemocnění kůže)
infekční zánět spojivek
průjmovitá onemocnění – salmonelu, zvracení – rotaviry
mononukleózu
hepatitidu (žloutenku)
vši, roupy, svrab