AKCE

od 5. října do 9. říjnaBarevný týden
12. října dopoledne – Návštěva Matýska (divadelní představení pro děti ve školce) – se koná
13. října od 10 hodin – do naší školky přiletí dravci – povídání a seznámení s druhy dravců žijících v Česku – na zahradě MŠ – se koná
2. listopadu dopoledne – Halloween. Dejte dětem na dané téma karnevalové masky (mohou být i strašidelné) – připravený program pro děti na zahradě MŠ – se koná
9. listopadu od 9 hodin ve třídě Motýlků – vánoční fotografování (bude upřesněno v dostatečném časovém předstihu. Předběžná cena za sadu 250,-). Bude možnost přijít i se sourozenci, kteří do naší školky nechodí – se koná
4. prosince dopoledne – Mikuláš, čert a anděl v MŠ – Děti chodívají na Mikuláškou ve školce v maskách anděla, čertíka i Mikuláše – se koná
15., 16., 17. prosince – vánoční besídky v jednotlivých třídách. Budou pořízeny videozáznamy a umístěny na naše webové stránky – se koná
17. prosince od 17.30 hodin – Zimní Sněhuláčková slavnost – ruší se
2021
18. ledna – Vyšetření očí dětí firmou Prima Vizus. V případě zájmu (arch bude vyvěšen po Novém roce v šatnách jednotlivých tříd) mohou zákonní zástupci své dítě přihlásit. Vyšetření se uskuteční v dopoledních hodinách ve třídě Broučků, cena: 170,- Kč.