AKCE

Podzimní slavnost TANEČNÍ se bude konat 21. září od 17.30 hodin na zahradě MŠ. Tentokrát roztančíme dětí i dospěláky v rytmu street dance.
VĚDECKÉ  LABORKY – ve třídě Včeliček dne 18. října dopoledne: 1. skupina od 8.30 (Včeličky), 2. skupina od 9.35 (Motýlci) a 3. skupina od 10.40 (Broučci). Zajišťuje společnost Marstafit. Děti se hravým, zábavným a poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Zařazen je vždy alespoň jeden „matlací“ experiment. Naším cílem je u dětí probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují. Děti si samy vyrobí tzv. rostoucí sníh ve svítícím kapalinovém sloupci.
VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ – spolupracujeme se zřizovatelem MŠ, naše děti si pod vedením paní učitelky K. Holečkové připraví pásmo básniček a vystoupí na slavnostním vítání občánků v obci Holubice, na Obecním úřadě dne 21. října od 14 hodin.
HALLOWEEN – se tradičně bude konat na zahradě MŠ dne 1. listopadu v dopoledních hodinách. V ten den děti do školky chodí v maskách (čarodějů, čarodějnic, kostlivců apod.), skládají „bobřík odvahy“, je pro ně připraven bohatý program a odměny.
VÁNOČNÍ  FOTOGRAFOVÁNÍ – se bude konat 16. listopadu dopoledne. Nabídka doplňkových fotografií bude upřesněna.
USPÁVÁNÍ  BROUČKŮ – děti staví pro broučky na zimu malé příbytky z přírodních materiálů – dne 22. listopadu dopoledne.
MIKULÁŠ, ČERTÍK A ANDĚL – tradičně navštíví naši MŠ v pondělí 4. 12. dopoledne. Děti přicházejí do tříd v maskách Mikuláše, čerta nebo andílka, dostávají od Mikuláše drobný dárek.
ČAROVNÁ ZIMNÍ POHÁDKA – návštěva kladenského divadla Lampion dne 18. 12. dopoledne. Představení začíná v 9.30 hodin. Děti pojedou do divadla autobusem. Odjezd od MŠ po svačině v 8.30. Návrat v cca 11.30 hodin. Svačina a pitný režim je zajištěn. Oblečte děti slavnostněji a podejte jim ráno lehkou snídani. Prosíme, nedávejte dětem s sebou žádné sladkosti. Děkujeme za pochopení.
ZIMNÍ SLAVNOST – k 15. výročí MŠ – Děti si připraví pásmo vánočních písní pro rodiče, následovat bude Laserová show zakončena krátkým ohňostrojem dne 20. 12. od 17.30 hodin na zahradě MŠ.
ROZBALOVÁNÍ  DÁRKŮ  POD  STROMEČKEM – děti následující den po zimní slavnosti 21. prosince dopoledne najdou pod stromečkem, který si samy ozdobí, dárky, rozbalí si je a hrají si s nimi. Dárek dostanou i domů.
TŘI  KRÁLOVÉ – spolupracujeme se ZŠ. Tradičně nás navštíví Kašpar, Melichar a Baltazar.
RUKAVIČKApředstavení Divadla s úsměvem pro děti – v MŠ dne 25. ledna 2024 dopoledne.