AKCE

Naplánované akce (změna programu vyhrazena)

2021
21. 9. 2021 od 9.30 hodin – Dravci. Pro velký úspěch k nám na zahradu MŠ opět přiletí velké sovy i malé sovičky. Výklad je dětem vhodně přizpůsoben.
04. 10. 2021 od 17.30 hodin – Podzimní slavnost: Výlet do minulosti – na zahradě MŠ.
– Přesouvá se na pondělí 11. dubna 2022.
25. 10. 2021 dopoledne Halloween u nás ve školce na zahradě. Pro děti je připraven program, soutěže, pěkné ceny za odvahu. Tradičně děti chodí v ten den do školky v tematických maskách – za čaroděje, čarodějku, kostlivce…
08. 11. dopoledneŠifra Mistra Brailla v naší školce. Hravou a přirozenou formou bude dětem představen  svět lidí s “kouzelnou” bílou hůlkou – ruší se.
23. 11. 2021 dopolednevánoční fotografování. Mohou se zúčastnit též sourozenci našich dětí. Předběžná cena za sadu 260,-Kč.
– Přesouvá se na pondělí 6. 12. 2021.
02. 12. 2021 dopolednezdobení vánočního stromečku. Děti samy v každé třídě si ozdobí svůj vánoční stromeček.
03. 12. 2021Mikulášká – v dopoledních hodinách nás navštíví Mikuláš, anděl a čertík. Děti do školky přicházejí v tematických karnevalových maskách – Mikuláš, anděl nebo čertík.
07. 12. 2021 – vánoční výlet do pražského Planetária. Dětem bude promítána pohádka ve formátu 3D: POLARIS 2 – LUCIE. Představení začíná v 9 hodin, odjezd od MŠ nejpozději v 7.30, tj. do školky ten den musejí děti přijít již v 7 hodin. Svačina pro děti bude zajištěna a podávat se bude přímo v Planetáriu. Návrat do MŠ na oběd.
15. 12. 2021 od 17.30 hodin – Zimní slavnost: Hvězdičková – na zahradě MŠ.
– Přesouvá se na úterý 14. 12. 2021 v dopoledních hodinách. Slavnost bude mít podobu vánoční besídky se zajištěným programem pro děti.
16. 12. 2021 dopoledneslavnostní rozbalování vánočních dárků. Děti po příchodu do školky objeví pod stromečkem dárky a společně si je rozbalí, poté si s nimi budou hrát.

2022
LOGOPEDIE: Logopedický screening se v jednotlivých třídách uskuteční zdarma během měsíce ledna 2022 takto:
Včeličky: 10. 1. 2021 od 9 hodin
Motýlci: 18. 1. 2021 – přesouvá se na pondělí 14. 2. 2022 od 9.00
Broučci: 21. 1. 2021 – přesouvá se na pondělí 31. 1. 2022 od 9.00

MASOPUST: 15. února 2022 dopoledne se u nás bude konat Masopustní rej. Děti nechť přijdou v tradičních masopustních maskách (Inspiraci na volbu masky najdete na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd.)
V ten den děti ochutnají masopustní dobroty, seznámí se s touto tradicí, program celého dne se ponese v duchu Masopustu.

VÝLET DO MUZEA POLICIE ĆR: 24. února 2022 (od 10.30). Odjezd od MŠ v 8.45. Návrat ve 15.00. Pohádkový semafor – děti společně s červeným a zeleným panáčkem, kteří oživnou a vystoupí ze semaforu, bojují proti babě Havárii, která vládne na křižovatkách, dělá zmatek a neplechu. Děti se díky panáčkům naučí základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu a tím nad babou Havárií zvítězí. V dopravě zavládne klid a pořádek.
S tímto výletem je spojena navštěva místního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého s přednáškou a prohlídkou zvonů, varhan, celého kostela.

Poslední, náhradní termín logopedické depistáže: 7. 3. od 9 hodin ve třídě Broučků pro všechny děti které se nemohly zúčastnit předchozích vyšetření.

JAK NA OBRA – pohádkové představení Divadýlka Z pytlíčku: 17. 3. 2022 od 9.30 hodin ve třídě Včeliček.
Já jsem Honza, ty jsi Honza, my jsme totiž dvojčata… A spolu vymyslíme plán, jak zachránit princeznu Juliánu před zlým obrem. Odměna by mohla být sladká, avšak lásce se nedá poroučet, a tak kdo nakonec získá srdce princezny, se dozvíte až na vlastní oči:) Představení oživuje základní písnička, na kterou Vám nechají herečky notový materiál. Scéna i loutky jsou velké a dobře viditelné.

VYŠETŘENÍ OČÍ: 23. 3. 2022 dopoledne (od 9.00) se uskuteční ve třídě Broučků vyšetření očí dětí. Seznam zájemců bude vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd. Při příchodu do školky v den vyšetření budou paní učitelky vybírat poplatek 170,- Kč. Vyšetření trvá několik minut, děti dokonce baví. Postupně budou děti docházet do tmavé místnosti, kde se vyšetření bude konat. Výsledky vám budou zaslány na e-mailem. 

JARNÍ SLAVNOST 11. dubna 2022 od 17.30 se na zahradě MŠ uskuteční VÍTÁNÍ JARA.
Akce je určena pro naše děti s jejich sourozenci a doprovodem rodičů. Připraven je zajímavý velikonoční program nejen pro malé, ale i větší návštěvníky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v sobotu 23. 4. 2022 od 14 hodin na úřadě obce Holubice. Děti z naší školky představí krátké pásmo basniček k této sváteční události.

ČARODĚJNICREJ ve čtvrtek 28. 4. 2022 se ve školce v dopoledních hodinách uskuteční rej čarodějů a čarodějek. Děti nechť přijdou v maskách k dané události. Vyčarují si dobroty i drobné dárky na památku.

ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ – pamětní společná fotografie dětí z jedné třídy se uskuteční 12. května v dopoledních hodinách. Děti oblečte svátečněji.

PYŽÁMKOVÝ DEN V MŠ – se bude konat v úterý 24. 5. Řízené “lenošení” dětí se bude konat od rána v pyžámkách. Děti si ten den mohou přinést do MŠ svého oblíbeného plyšáka nebo knížku. Téma dne: zdravý spánek člověka (jak spinkají miminka, děti, dospělí nebo dědeček a babička). Jak spí různá zvířátka. Program: čtení z oblíbené knížky, promítání krátkého poučného pohádkového filmu, zábava,

CELODENNÍ VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOO 1. června (Den dětí) pojedeme autobusem do Prahy, do ZOO. Od školky odjíždíme v 7.30 hodin, Příchod dětí do MŠ: nejpozději v 7.00 hodin. Dětem ráno podejte lehkou snídani. Dejte jim s sebou sportovní (ne plyšový) baťůžek s pitím se savičkou a pláštěnkou, dále pokrývku hlavy a sportovní oblečení, vhodné na výlet. Nahlašte p. učitelkám, zda se vašemu dítěti dělá se v dopravních prostředcích špatně, aby mohlo být dítě posazeno v autobusu dopředu, popř. přineste Kinedril. Oběd pro děti bude zajištěn. Návrat z výletu v cca 15 – 15.30 hodin. Vzhledem ke Zvláštnímu zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny, který se bude konat 1. 6. od 15 hodin, si děti vyzvedněte bezprostředně po příjezdu k MŠ, přímo u autobusu.

KARNEVAL, SOUTĚŽE A REJ NA ZAHRADĚ MŠ 2. června od 9 hodin bude pro děti připraven bohatý program, soutěže, zmrzlinové hody a dárky.

MILUJEME BUBNOVÁNÍ 3. června dopoledne na zahradě MŠ. Co bubnování rozvíjí? Cit pro rytmus, koordinaci a motoriku celého těla, radostný vztah k hudbě, spolupráci ve skupině, vzájemnou komunikaci, vyjádření vlastních emocí i sledování emocí ostatních a to vše jednoduchou formou.

ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ – se bude konat 17. června od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti v Holubicích. Děti ukáží, co se ve školce za celý rok naučily, připraven bude krásný program v duchu country. Děti obdží od školky pamětní listy a dárek na památku na MŠ.
V rámci programu bude promítán film pro děti i dospělé.
Akce je pořádána ve spolupráci se zřizovatelem – paní starostkou Ing. Evou Ježkovou a obcí Holubice.