AKCE

Naplánované akce (změna programu vyhrazena)

2021
21. 9. 2021 od 9.30 hodin – Dravci. Pro velký úspěch k nám na zahradu MŠ opět přiletí velké sovy i malé sovičky. Výklad je dětem vhodně přizpůsoben.
04. 10. 2021 od 17.30 hodin – Podzimní slavnost: Výlet do minulosti – na zahradě MŠ.
– Přesouvá se na pondělí 11. dubna 2022.
25. 10. 2021 dopoledne Halloween u nás ve školce na zahradě. Pro děti je připraven program, soutěže, pěkné ceny za odvahu. Tradičně děti chodí v ten den do školky v tematických maskách – za čaroděje, čarodějku, kostlivce…
08. 11. dopoledneŠifra Mistra Brailla v naší školce. Hravou a přirozenou formou bude dětem představen  svět lidí s “kouzelnou” bílou hůlkou – ruší se.
23. 11. 2021 dopolednevánoční fotografování. Mohou se zúčastnit též sourozenci našich dětí. Předběžná cena za sadu 260,-Kč.
– Přesouvá se na pondělí 6. 12. 2021.
02. 12. 2021 dopolednezdobení vánočního stromečku. Děti samy v každé třídě si ozdobí svůj vánoční stromeček.
03. 12. 2021Mikulášká – v dopoledních hodinách nás navštíví Mikuláš, anděl a čertík. Děti do školky přicházejí v tematických karnevalových maskách – Mikuláš, anděl nebo čertík.
07. 12. 2021 – vánoční výlet do pražského Planetária. Dětem bude promítána pohádka ve formátu 3D: POLARIS 2 – LUCIE. Představení začíná v 9 hodin, odjezd od MŠ nejpozději v 7.30, tj. do školky ten den musejí děti přijít již v 7 hodin. Svačina pro děti bude zajištěna a podávat se bude přímo v Planetáriu. Návrat do MŠ na oběd.
15. 12. 2021 od 17.30 hodin – Zimní slavnost: Hvězdičková – na zahradě MŠ.
– Přesouvá se na úterý 14. 12. 2021 v dopoledních hodinách. Slavnost bude mít podobu vánoční besídky se zajištěným programem pro děti.
16. 12. 2021 dopoledneslavnostní rozbalování vánočních dárků. Děti po příchodu do školky objeví pod stromečkem dárky a společně si je rozbalí, poté si s nimi budou hrát.

2022
LOGOPEDIE: Logopedický screening se v jednotlivých třídách uskuteční zdarma během měsíce ledna 2022 takto:
Včeličky: 10. 1. 2021 od 9 hodin
Motýlci: 18. 1. 2021 od 9 hodin
Broučci: 21. 1. 2021 od 9 hodin

VYŠETŘENÍ OČÍ: 10. února 2022 dopoledne (od 9.00) se uskuteční ve třídě Broučků vyšetření očí dětí. Seznam zájemců bude vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd. Při příchodu do školky v den vyšetření budou paní učitelky vybírat poplatek 170,- Kč. Vyšetření trvá několik minut, děti dokonce baví. Postupně budou děti docházet do tmavé místnosti, kde se vyšetření bude konat. Výsledky vám budou zaslány na e-mailem. 

MASOPUST: 15. února 2022 dopoledne se u nás bude konat Masopustní rej. Děti nechť přijdou v tradičních masopustních maskách (Inspiraci na volbu masky najdete na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd.)
V ten den děti ochutnají masopustní dobroty, seznámí se s touto tradicí, program celého dne se ponese v duchu Masopustu.

VÝLET DO MINULOSTI: 11. dubna 2022 od 17.30 h se na zahradě MŠ uskuteční Jarní slavnost. Akce je určena pro naše děti s jejich sourozenci a doprovodem rodičů. Připraven je zajímavý program nejen pro malé, ale i velké návštěvníky.