AKCE

Naplánované akce (změna programu vyhrazena)

10. května 2023 dopoledne (od 9.00) se uskuteční ve třídě Broučků preventivní vyšetření očí dětí. Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření, mohou své dítě zapsat do Seznamu zájemců, který bude vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd. Při příchodu do školky v den vyšetření budou paní učitelky vybírat poplatek 200,- Kč. Prosíme, mějte tuto částku přesně. Vyšetření trvá několik minut, děti dokonce baví. Postupně budou děti docházet do tmavé místnosti, kde se vyšetření bude konat. Výsledky vám budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou, prosím, čitelně uveďte do Seznamu. Podrobněji: Vyšetření očí.

Termín přijímacího řízení do MŠ – Zápis: 2. a 3. května 2023 od 15 do 17 hodin.

5. dubna 2023 od 16.30 hodinJarní slavnost. O program se tentokrát postarají sovičky a sovy, které k nám na zahradu rády přiletí a později bývají již hodně unavené. Výklad o dravcích bude zajištěn pro děti i dospělé. Děti si proto prosím vyzvedněte v tento den již po odpoledním odpočinku, tj. nejpozději v 14.30 hodin.

27. března 2023Výlet do Planetária. Představení 3 2 1 START začíná v 10.15 hodin. Tento den děti po svačince odjíždějí autobusem od MŠ k parku Stromovka nejpozději v 9.45 hodin. Příchod dětí do MŠ: 7.45 hodin. Dětem připravte s sebou baťůžek s pitím (nejvhodnější je plastová lahev se savičkou). Strava je pro děti zajištěna (viz Aktuální jídelníček), prosíme, nedávejte dětem s sebou žádné sladkosti ani peníze. Pokud se dítěti dělá v autobuse špatně, prosíme, nahlaste to ráno paním učitelkám před odjezdem. Návrat ke školce v cca 12.30 hodin na oběd.

20. března 2023 dopoledneProgram pro děti 1. pomoci. Vzdělávací p
rogram, který vstřícnou a zábavnou formou seznámí děti s poskytováním první pomoci. Celý program je veden formou hry, obsahuje celou řadu důležitých informací. S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech a akutních stavech. Do školky přijede i sanitka.
4. března 2023Den otevřených dveří. Po delší koronavirové odmlce můžete opět navštívit naši školku – buď prostřednictvím VIRTUÁLNÍHO SVĚTA nebo osobně v sobotu 4. března 2023 od 9 do 11.30 hodin. Případné dotazy k chodu mateřské školy, popřípadě k Zápisu do MŠ lze zatelefonovat na tel. číslo: 736 190 341.
9. března 2023 Pyžámkový den. Řízené “lenošení” dětí se bude konat od samého rána v pyžámkách. Děti si ten den mohou přinést do MŠ svého oblíbeného plyšáka nebo knížku. Téma dne: zdravý spánek člověka (jak spinkají miminka, děti, dospělí nebo dědeček a babička). Jak spí různá zvířátka. Program: čtení z oblíbené knížky, promítání krátkého poučného pohádkového filmu, zábava.

9., 16., 23. února 2023 dopoledne Logopedická depistáž v jednotlivých třídách v pořadí Broučci, Motýlci, Včeličky.
22. února 2023 dopoledne se bude ve školce konat Masopustní rej. Děti nechť přijdou v tradičních masopustních maskách (Inspiraci na volbu masky najdete na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd.) V ten den děti ochutnají masopustní dobroty, seznámí se s touto tradicí, program celého dne se ponese v duchu Masopustu.
19. prosince 2022 od 17.30 hodin na zahradě MŠ – Ladova vánoční slavnost.
9. prosince od 10 hodin – Divadlo S+H představení “Jak s Máničkou šili všichni čerti“.
5. prosince dopoledne – naši školku navštíví Mikuláš, anděl i s čertíkem.
Děti v tento den chodí do školky v maskách anděla, čertíka i Mikuláše.
1. prosince dopoledne zdobení vánočního stromečku – ve všech třídách.
24. listopadu 2022 od 9 hodinVánoční fotografování.
27. října 2022 dopoledneHalloween v MŠ Děti nechť přijdou v ten den do školky v maskách (čarodějky, čaroděje, kostlivci apod.).

2. října. 2022 od 15.15 hodin hudební pohádka Kouzelná hůlkapředstavení přesunuto na jaro 2023.
19. září 2022 od 17. 30 hodinDeštníčková slavnost .