AKCE

Leden
TŘI  KRÁLOVÉ – spolupracujeme se ZŠ. Tradičně nás navštíví v pátek 5. 1. 2024 Kašpar, Melichar a Baltazar.
RUKAVIČKA divadelní představení Divadla s úsměvem pro děti – v MŠ dne 25. ledna 2024 dopoledne (ve třídě Včeliček).
Únor
LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ  – se uskuteční 9. 2., 23. 2. A 1. 3. v pořadí BMV. Rodiče mohou své děti přihlašovat do archu pověšeném v šatnách jednotlivých tříd na tzv. skle. Letos je tato služba zpoplatněna 100,- Kč/ dítě.
MASOPUSTmasopustní rej ve školce se bude konat 16. 2. 2024 v dopoledních hodinách. Děti do školky chodí v tradičních masopustních maskách.
Březen
VYŠETŘENÍ OČÍ –  se bude konat 21. března 2024 od 9.00 ve třídě Broučků společností Prima Vizus. Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření, mohou své dítě zapsat do Seznamu zájemců, který bude vyvěšen v šatnách během měsíce února. Při příchodu do školky v den vyšetření budou paní učitelky vybírat poplatek 200,- Kč. Vyšetření trvá několik minut, děti dokonce baví. Postupně budou děti docházet do tmavé místnosti, kde se vyšetření bude konat. Zájemci mohou přihlásit též sourozence. Výsledky vám budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu.
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH ZAJÍČKŮ – na zahradě naší školky se budou 25. března dopoledne skrývat malí čokoládoví zajíčci. Děti si jej po objevení budou moci ponechat.
VELKÁ VODNICKÁ SLAVNOST – jarní slavnost se uskuteční na zahradě 27. 3. 2024 od 17.30 hodin. Děti nechť přijdou ve vodnických maskách. Dospělí vodníci jsou též vítáni. Součástí slavnosti bude vyhlášena nejoriginálnější či nejhezčí maska vodníka – bude odměněna. Další program: křest malého vodníčka.
Duben
Vítání občánků 6. 4. od 14 hodin na úřadě obce.
CELODENNÍ VÝLET DO BEROUNA –  děti se dne 17. 4. 2024 v dopoledních hodinách seznámí v místním muzeu s drahokamy, domů si odnesou i malý suvenýr.
REJ ČARODĚJŮ A ČARODĚJEK30. 4. 2024 v dopoledních hodinách. Děti nechť přijdou v maskách, v jednotlivých třídách se bude konat čarodějný slet.
Následující akce pro děti:
Květen
PYŽÁMKOVÝ DEN – aneb řízené “lenošení” dětí ve školce se bude konat v pondělí 13. května 2024 od samého rána v pyžámkách. Děti si ten den mohou přinést do MŠ svého oblíbeného plyšáka nebo knížku. Téma dne: zdravý spánek člověka (jak spinkají miminka, děti, dospělí nebo dědeček a babička). Jak spí různá zvířátka. Program: čtení z oblíbené knížky, promítání krátkého poučného pohádkového filmu, zábava.
ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 21. 5. 2024 DOPOLEDNE. DĚTI OBLEČTE SVÁTEČNĚJI.
29. 5. 2024 dopoledne Šifra Mistra Brailla – Dětem bude hravou a přirozenou formou představen svět lidí s “kouzelnou” bílou hůlkou. Děti se seznámí s dovednostmi a prací vodicího pejska, i s tím, jak se k vodicímu pejskovi správně chovat na ulici. Vyzkouší si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí anebo jak čtou nevidomí lidé. Přečteme si pohádku v Braillově písmu a procvičíme oční svaly formou zajímavých her. Díky tomuto projektu získalo několik nevidomých a slabozrakých osob pracovní uplatnění ve svém oboru. Více na www.beluska.cz
ČervenTýden dětí
3. 6. Milujeme bubnování – dopoledne
4. 6. Celodenní výlet Krtkův svět v Praze
5. 6. Kouzelní Pet v MŠ – dopoledne
6. 6. Karneval/soutěže/zmrzlinový den – dopoledne
ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ – dne 14. 6. 2024 od 15 hodin na fotbalovém hřišti v Holubicích. Podrobnosti budou včas uveřejněny.