Virtuální svět školky

Vítejte ve virtuálním světě naší školky

Procházka zahradou Mateřské školky (video)

Zahrada mateřské školy o rozloze 533 m2 se nachází v bezprostřední blízkosti budovy, je k dispozici po celou dobu školní docházky všem dětem přijatým do MŠ. Herní prvky mají bezpečnostní certifikáty, včetně nově vybudovaného sportovního hřiště, pískovišť, chaloupek, skluzavek a houpačky, jež každoročně procházejí pravidelnými revizemi. Zahrada je osázena 9 různorodými stromy, k osvěžení se zde nachází dětské mlhovadlo. Každá třída se stará v rámci environmentální výchovy o své políčko, vypěstované plody (nejčastěji jahody) pak děti v jarních měsících mohou ochutnat.


Virtuální prohlídky školky. (Kliknutím na obrázek vyberete virtuální prohlídku. Ve virtuální prohlídce se můžete pohybovat stiskem levého tlačítka myši a pohybem myši, pohybem kolečka myši můžete obraz přibližovat)

Třída Broučků se nachází v prvním patře, je zrcadlově situována oproti třídě Motýlků. Třídy jsou vzájemně propojeny dveřmi. Je obdobně jako ostatní třídy systematicky vybavována nábytkem a hračkami tak, aby poskytly příležitost ke všem typům dětských her děvčatům i chlapcům různého věku. Pestrý sortiment hraček rozvíjí jak manuální zručnost, tak i tvořivost a představivost dětí. Je postupně doplňován a obměňován.

Každé dítě má k dispozici svůj věšák na ručník, držadlo na kelímek se zubním kartáčkem a označený hřeben. V zrcadlové části se nacházejí toalety. V době zvýšených hygienických opatření proti koronavirové nákaze jsou umývárny několikrát denně desinfikovány, pravidelně větrány a kontrolovány.


Třída Včelek se nachází v přízemí, jedná se o jedinou třídu, která je schopna, byť v omezené míře, zajistit bezbariérový přístup potřebným dětem. Je srovnatelně vybavována jako třídy Broučků a Motýlků, má k dispozici také interaktivní tabuli a klávesy.

Školní jídelna nabízí všem dětem zdravou, vyváženou stravu odpovídající současným poznatkům o racionální výživě, respektuje individuální přístup dětí. Stravováním tak naplňujeme Školní vzdělávací program s názvem „Cesta ke zdraví a přírodě“.


Motýlci se nacházejí v prvním patře, mají vlastní vchod. Sousedí se třídou Broučků. Nad rámec veškerého vybavení pro děti vlastní též interaktivní tabuli, jejímž prostřednictvím si děti osvojují zejména znalosti odpovídající jejich věku.

Šatna každé třídy má vlastní vchod opatřený signalizací, pro děti jsou zde k dispozici barevné skříňky. Vzhledem k navýšenému počtu dětí, mají někteří předškoláci závěsný vak, kam si mohou odkládat své věci. Nacházejí se zde informativní tabule a nástěnky, které paní učitelky pravidelně aktualizují a vystavují výtvarné práce našich dětí.