ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI

V Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ se provádí průzkum, jehož hlavním důvodem je získání zpětné vazby, informací a pohledu zákonných zástupců dětí na naši mateřskou školku.
Děkujeme všem za vyplnění dotazníku. Vyhodnocení průzkumných šetření:

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 2015
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 2019