Informace o školce

Zřizovatelem Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice je obec Holubice. Škola je trojtřídní s maximální kapacitou 84 dětí a  vlastní školní jídelnou o stejné kapacitě. Do všech 3 tříd jsou děti zařazovány ve věkově smíšených skupinách. Věkově smíšené třídy umožňují dětem získat zásobu sociálních zkušeností a vyzkoušet si různé sociální role. Smíšená oddělení umožňují spolupráci věkově různých skupin dětí podle jejich zájmu vzhledem k jejich vývojovému stupni. Po dovršení 5 let věku se dítě stává předškolákem a je připravováno na vstup do základní školy. O děti se stará patnáctičlenný kolektiv v čele s paní ředitelkou Mgr. Evou Bělíkovou.


Uspořádání života všech dětí ve škole (nadaných, se speciálními vzdělávacími potřebami) má za úkol uspokojit dětskou potřebu jistoty a řádu, vytvoření návyků potřebných pro vznik zdravého životního stylu jedince. Naše škola zajišťuje naplnění základních biologických psychologických a sociálních potřeb dětí, a poskytuje jim prostor pro jejich svobodné rozhodování a volbu. V rámci rytmického řádu života a dne škola vytváří prostor pro spontánní hru dětí a jejich volný pohyb a odpočinek. Zajišťuje v maximální možné míře podmínky pro rozvoj našich dětí.

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen otevřením budovy 1. září 2008. Pásku tehdy přestřihla starostka Holubic paní Eva Ježková a tehdejší hejtman Petr Bendl.

Budova školky je situována na okraj obce Holubice-Kozinec v komplexu nové výstavby Holubího háje. V okolí se nachází množství lesních remízků, které škola využívá ke stimulaci přirozeného rozvoje dětské motoriky, přímému poznávání přírody ve všech souvislostech a vztazích.

Současný snímek školky byl pořízen v lednu 2021.