4. 11. 2020 Od Eva Bělíková Off

INFORMOVANOST RODIČŮ

Z preventivních důvodů proti koronavirové nákaze je důležité, aby rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu bezprostředně po zjištění infekce COVID-19 a SARS-CoV informovali o této skutečnosti MŠ Holubice (ředitelku a učitelky příslušné třídy).
Nadále platí karanténní opatření, kdy dítě po dobu 10 dní od zjištění nákazy nemůže do mateřské školy docházet. Týká se veškerého styku s pozitivně testovanými osobami. Poté dle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje získává imunitu na dobu 90 dní.
Prosíme rodiče, aby si po dobu nouzového stavu ponechali své děti doma, mají-li tu možnost (práce „Home office“, maminky na mateřské, rodiče mající již staršího sourozence doma) a zvláště jsou-li jejich zákonní zástupci z jedné domácnosti v izolaci či karanténě s COVIDEM-19. Jen takto společně koronavirovou krizi překonáme a naši mateřskou školu nebudeme muset uzavřít.
Děkujeme za Vás za všechny za ohleduplnost a pochopení vážnosti situace.