Požární evakuační plán

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektu zasaženého požárem: Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice.

1. Vyhlášení poplachu

První osoba, která zjistí, že hoří, ihned ohlásí tuto skutečnost v ohlašovně požáru – ředitelna školy. Ředitelka školy v ohlašovně požáru okamžitě informuje o této skutečnosti hasiče ZHS a zajistí vyhlášení poplachu těmito způsoby:

  • přerušované zvonění
  • voláním „HOŘÍ“
  • úhozy na ocelovou trubku

V době nepřítomnosti ředitelky je ohlašovna požáru kancelář školní jídelny v přízemí.

2. Řízení evakuace

Evakuaci řídí ředitelka školy a zodpovídá za splnění všech náležitostí evakuačního plánu.

V době její nepřítomnosti přebírá tuto zodpovědnost vedoucí školní jídelny.

Ve třídách řídí evakuaci učitelky, které jsou v daný okamžik na pracovišti. Ředitelka školy zaujme stanoviště u východu z objektu – východ u třídy Včelek (přízemí vedle schodiště) a přebírá od učitelek jednotlivých tříd třídní knihy a informace o provedené kontrole přítomných osob ve třídách. Dále ředitelka školy:

  • předává souhrnné informace o kontrole počtu osob vedoucímu evakuace,
  • řeší zjištěné rozdíly stavu osob,
  • dle možnosti kontroluje stav opouštěných tříd,
  •  při této činnosti dbá zásad BOZP,
  • je k dispozici veliteli zásahu.

3.  Dostupnost únikových východů a komunikací

Třída Včelky – přízemí

– hlavní východ z budovy přes šatnu, odemčen od 6.30 hod. do 17 hod. Po této hodině střežen zabezpečovacím systémem. Východ na zahradu z prostoru pro stravování – únikové schodiště.

Školní jídelna – přízemí

Východ z budovy je odemčen 6.30 – 16.00 hod. Po této hodině střežen je zabezpečovacím systémem.

Třída Broučci – 1. patro

Východ z budovy přes šatnu Broučků je odemčen 6.30 – 17.00 hod. Východ na zahradu z prostoru pro stravování – únikové schodiště.

Třída Motýlci – 1. patro

Východ z budovy přes šatnu Motýlků je odemčen 6.30 hod. – 17.00 hod. Východ na zahradu z prostoru pro stravování – požární schodiště.

Ředitelna

 Východ je přímo z budovy, tj. vchod/východ třída Broučci.

 Mimo uvedenou dobu jsou východy uzamčeny. Vstupní brána do objektu je trvale odemčena.

4. Evakuace školy

Osoby přítomni ve škole odchází východem na travnatou plochu před silnicí před školou.

5. Kontroly počtu osob v budově

Učitelky ve třídách kontrolují počty dětí, zapisují je do docházky v třídních knihách a počet nahlašují do 8 hodin každý den provozu školy vedoucí školní jídelny. Ta má povinnost tyto informace o počtu osob v MŠ evidovat.

6. Činnost osob během evakuace a na stanovištích

Učitelky při evakuaci organizují odchod dětí a odnášejí věci osobní potřeby, které mají momentálně u sebe, nezdržují se v šatnách. Dále odnášejí třídní knihy, pokud to situace dovoluje. Bezprostředně poté se provádí kontrola počtu osob dle bodu 5. Osoby se chovají ukázněně, nevyvolávají paniku, neodchází a očekávají na další pokyny vedoucího evakuace.

Mgr. Eva Bělíková,

ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ

Holubice, 26. 8. 2021