7. 9. 2023 Od Eva Bělíková Off

Zápis z třídní schůzky – září 2023

Přítomni na třídní schůzce dne 7. září 2023 ve třídě Broučků od 17.30 hodin:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Klára Chalupská, učitelka
Lenka Pažitná, učitelka
Kristína Barnetová, učitelka
Kristýna Holečková, učitelka
Anna Zralá, učitelka
Marcela Pešková, učitelka
Barbora Skálová, asistentka
Romana Petřinová, asistentka
Eva Biskupová, asistentka
Hosté: Mariana Kojšová – nabídka výtvarného kroužku v Holubicích
Zástupci rodičů: 19
PŘIVÍTÁNÍ A ÚVODNÍ INFORMACE
Adaptační proces:
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu, proto prosím, nespěchejte na své děti, co se týká adaptace na institucionalizovaný život v mateřské škole. Také my přistupujeme ke každému dítěti individuálně, aby získalo především důvěru v okolní svět, ale též radost a spokojenost ze života.

 • Prosíme rodiče, podepište svým dětem všechny jejich věci a své dítě s nimi seznamte, aby bylo schopno je poznat.
 • Prosíme rodiče, aby oblečení určené na pobyt venku umisťovali na poličku nad skříňkou.
 • Každý pátek můžeme chodit do tělocvičny ZŠ. Navštěvovat ji budeme po ukončení adaptačního procesu, postupně po jednotlivých třídách, každý pátek dopoledne (jednotlivé třídy se budou vždy po týdnu střídat).  Připomenutí bude vždy uveřejněno v šatnách na tzv. „skle“.
 • Do igelitového sáčku dejte ten den dětem náhradní tričko, tepláky nebo legíny a cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou a nechejte je, prosím, dětem ve skříňce.
 • Prosíme nově příchozí, aby dali dětem čas na samostatné oblékání, čím více budou zkoušet se oblékat samy, tím rychleji se to naučí.
 • Podobně se stravováním – postupně učíme děti stravovacím návykům (správně u jídla sedět, jíst příborem, samostatně se napít z hrnečku či sklenky). Prosíme zákonné zástupce, aby dětem poskytli prostor naučit se správně stolovat.
  Děkujeme všem za vstřícnost a pomoc.

Webové stránky www.msholubice.cz
Heslo pro letošní fotogalerie jednotlivých tříd vám paní učitelky předají osobně.
GDPR
Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
–  kdykoliv. (Probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy s p. učitelkami nebo ředitelkou: 736 190 341).
POTŘEBNÉ DOKLADY K ODEVZDÁNÍ
Během měsíce září vám bude předložen:
–  formulář k vyjádření souhlasu s uveřejňováním fotografií a videí vašich dětí. Prosíme o jeho vyplnění.– Karta pojišťovny – kopie
Evidenční list (EL) dítěte – uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. dítě není zvyklé po obědě spát, dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku  apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně.)
Formulář Evidenčního listu (EL) je k dispozici u p. učitelek. Pokud je na přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání (z jara 2022) uvedeno potvrzení od pediatra, že je dítě schopno nastoupit do kolektivu a je řádně očkováno, nemusí rodiče již obstarávat nové potvrzení na EL. Toto potvrzení má platnost 2 roky.
Souhlas s vyzvedáváním – zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Vše nutno odevzdat do 9. 9. 2023.
CO S SEBOU DO ŠKOLKY
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.) Do tělocvičny cvičky nebo sálové tenisky.
Oblečení:
Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu MŠ nebo na krátké procházky.
Na odpočinek na lůžku po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, v pondělí nosí čisté.
Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Do tělocvičny: tričko, tepláčky, cvičky nebo sálové tenisky.
Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
Další potřeby:
Dle sdělení p. učitelek: 2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, balíček vlhčených splachovacích toaletních papírů, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.
PROVOZ MŠ: 6.30 AŽ 17.00
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte tento čas příchodu, neboť v 8 hodin dětem začíná hlavní výchovně vzdělávací činnost, kdy se p. učitelky dětem již naplno věnují.

Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne:
8:00 – 11.30
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30 Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ
Měření tělesné teploty dítěte: V současné době dětem tělesnu teplotu měříme, zjišťujeme, zda-li je dítě nemocné. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůže být s ostatními dětmi kolektivu. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění postupujeme takto:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do MŠ,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.)
MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, vč. koronavirových nákaz. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajišťuje pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
MŠ má pro tyto případy zřízenu Izolační místnost (dle možností MŠ v prvním patře vedle ředitelny). V Izolační místnosti pobývá dítě do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy zaměstnanec MŠ použije ochranné osobní pomůcky a nad dítětem vykonává dozor a věnuje se mu. Izolační místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, ručníkem, mýdlem, desinfekcí, je ve zvýšené míře hygienicky udržovaná, větratelná, denně vytíraná tzv. „na mokro“, jsou zde desinfikována kontaktní místa (kliky, vypínače, klávesnice). Je pravidelně ionizována. Jednotlivé třídy mají k dispozici vzájemně oddělený prostor v MŠ.
Paní učitelky budou dětem opakovaně provádět osvětu ohledně osobní hygieny, zejména správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.

OMLUVY DÍTĚTE Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let (předškoláci). Rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost dítěte v případě nenadálé absenci v pondělí ráno do 8 hodin, v ostatní dny do 7 hodin, a to formou sms, e-mailem, telefonicky.
Broučci: +420 605 552 981
Motýlci: +420 606 530 180
Včelky: +420 606 530 216
Ředitelka MŠ: +420 736 190 341
Email: msholubice@gmail.com
Nepřítomnost dítěte je zaznamenávaná v Omluvném listu dítěte, uloženém u p. učitelek. V případě absence dítěte delší než 2 týdny je nutné doložit písemnou omluvenku. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.
Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.
Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání: dítě může uvolňovat pouze zákonný zástupce, v případě předem známé absence písemnou žádostí, jež musí obsahovat odůvodnění uvolnění dítěte a časové rozpětí absence. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu.
ÚPLATY

 1. ŠKOLNÉ

Podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 14/2005 Sb.,) je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 850,- Kč/měsíc. Předškoláci a děti s odkladem vstupu do ZŠ jsou od platby školného osvobozeni. Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které má odklad školní docházky. Školné se hradí za celodenní docházku, a to na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu školy 218014309/0600 nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září je splatné do 15. 9. daného roku). Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem.
Dle školského zákona může ředitelka školy vydat rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu, pokud se nedomluví jinak.
B) STRAVNÉ
S platností od školního roku 2023/2024 je v případě nemoci dítěte povinnost zákonných zástupců odhlašování stravy nejpozději do 7.00 hodin (v pondělí do 8,00 hodin). Odpolední svačiny budou všem strávníkům předem odhlášeny a budou se přihlašovat vždy ráno při příchodu dítěte do MŠ (společně s informací od zákonného zástupce, že dítě bude v MŠ v tento den odpočívat). Evidence přihlášených svačin bude vedena v evidenci celkové docházky a vždy na konci měsíce bude potvrzena podpisem zákonného zástupce.
Dle finančních normativů vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů je cena stravného stanovena na 60,- Kč za celodenní stravu.
Složení ceny stravného: ranní svačina: 15,- Kč, odpolední svačina: 15,- Kč a oběd ve výši 30,- Kč. Cena stravného se rovná ceně potravin.
Cena stravného se hradí měsíčními zálohami ve výši 1200,- Kč se splatností k 15. dni v měsíci. Vyúčtování stravného bude vystaveno písemnou formou vždy začátkem července za uplynulý školní rok se splatností k 15. 7. Přeplatky stravného budou vráceny na účet zákonného zástupce v průběhu měsíce července.
Pokud v případě vyšší nemocnosti dítěte vznikne zákonnému zástupci na účtu záloh v průběhu školního roku měsíční přeplatek vyšší než 2400,- Kč, může být na žádost zákonného zástupce tento přeplatek záloh vrácen v průběhu zúčtovacího období (školní rok). V měsících červenci a srpnu se zálohy na stravné nehradí.
Vybíráme rodičovský příspěvek (RP) na mimoškolní kulturní akce (divadla, výlety, slavnosti, šerpování) pro děti na celý školní rok ve výši 1500,- Kč. Po přijetí RP na účet MŠ bude zákonnému zástupci vystavena Darovací smlouva.
Nově příchozí děti:
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 3550,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné září 2023 činí 200,- Kč
školné na září 2023 činí 850,- Kč
rodičovský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 1500,- Kč
od října měsíčně celkem 2050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné)

Děti pokračující v docházce:
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 
Předškoláci (neplatí školné): 1700,- Kč
Složení částky:          
záloha stravné září 2023 činí 200,- Kč          

rodičovský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 1500,- Kč
od října měsíčně 1200,- Kč
(měsíční záloha na stravné)

Mladší děti a děti s odkladem školní docházky (platící školné): 
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 2550,- Kč
Složení částky:
záloha stravné září 2023 činí 200,- Kč
rodičovský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 1500,- Kč

školné na září 2023 činí 850,- Kč
od října měsíčně 2050,- Kč
(1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné)

KDO JSOU PŘEDŠKOLÁCI A CO POTŘEBUJÍ DO MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily 6 let věku v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) a neplatí školné. Děti s odkladem školné neplatí.
Potřebují:
– pracovní sešit – bude pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok.
– penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.
PLAVÁNÍ
Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ chce svou snahou přispět k tělesnému rozvoji dětí výukou plavání. SPOLUPRACUJEME S PLAVECKOU ŠKOLOU MEDÚZA.
Plavecký kurz se uskuteční v I. pololetí ve školního roku 2023/2024 (18 lekcí) v bazénu ve Slaném v Aquaparku Slaný, U Stadionu 1721.
Každé úterý od 9.00 do 9.45 hod v období 19. 9. – 30.1. (mimo 26.12. a 2. 1.)
Odjezd od MŠ: 8.00. (Děti musejí do školky přijít nejpozději v 7.30 hodin.)
Smluvní cena za kurz v uvedeném období za 1 dítě činí: 1550,- Kč (včetně DPH). Tato cena zahrnuje: zajištění výuky odbornými učiteli plavání, pronájem bazénu, resp. režijní náklady na výuku v krytém bazénu ve Slaném a zapůjčení pomůcek pro výuku.
Cena za dopravu pro jedno dítě: 3250 Kč.
CELKOVÁ CENA ZA 1 DÍTĚ ZA 18 lekcí: 4800 Kč.
Závazné přihlášky budou k dispozici v jednotlivých třídách.
Ukončení přihlášek: 8. 9. 2023 ve 12.30 hodin.
Ve čtvrtek 14. 9. 2023 budou seznamy přijatých dětí na plavání, včetně náhradníků vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. (Maximální počet účastníků: 20. Děti budou přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší.)
Platba za kurz plavání bude vybírána v hotovosti v týdnu od 11. 9. do 15. 9. v jednotlivých třídách nebo v ředitelně MŠ oproti dokladu, který bude možno uplatnit u příslušných pojišťoven dětí.

S sebou na plavání dětem připravte:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky) plavací brýle.
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte copánek.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty (ne punčocháče, neboť se velmi špatně oblékají na vlhké tělo), teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
 • Vše, prosíme, dětem podepište.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek Hravé výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.
Zdravotní depistáže – se budou konat v II. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.
1. logopedie
2. vyšetření zraku – Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: cca 170,- Kč. Bude se vybírat 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

PRÁZDNINOVÉ PROVOZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
Zahájení školního roku: 1. 9. 2023 v 6.30 h
Státní svátky: čtvrtek 28. 9., pátek 17. 11. 2023 a středa 1. a 8. 5. 2024
Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2023 (konec provozu v roce 2023 v pátek 22. 12. ve 12. 30).
V novém roce 2023 otevíráme MŠ v úterý 2. 1. 2024 v 6.30 h.
Velikonoce:
od čtvrtka 28. 3. do 1. 4. 2024 (velikonoční pondělí)Oproti základním školám nemá MŠ týdenní podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2023, tj. od 1. 7. do 12. 7. 2024.

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE:
ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 17.30 h na zahradě MŠ Podzimní slavnost „Taneční“ s programem a překvapením.

Mgr. Eva Bělíková, ředitelka MŠ