STRAVNÉ

STRAVNÉ

S platností od školního roku 2023/2024 je v případě nemoci dítěte povinnost zákonných zástupců odhlašování stravy nejpozději do 7.00 hodin (v pondělí do 8,00 hodin). Odpolední svačiny budou všem strávníkům předem odhlášeny a budou se přihlašovat vždy ráno při příchodu dítěte do MŠ (společně s informací od zákonného zástupce, že dítě bude v MŠ v tento den odpočívat). Evidence přihlášených svačin bude vedena v evidenci celkové docházky a vždy na konci měsíce bude potvrzena podpisem zákonného zástupce.
Dle finančních normativů vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů je cena stravného stanovena na 60,- Kč za celodenní stravu.
Složení ceny stravného: ranní svačina: 15,- Kč, odpolední svačina: 15,- Kč a oběd ve výši 30,- Kč. Cena stravného se rovná ceně potravin
Cena stravného se hradí měsíčními zálohami ve výši 1200,- Kč se splatností k 15. dni v měsíci. Vyúčtování stravného bude vystaveno písemnou formou vždy začátkem července za uplynulý školní rok se splatností k 15. 7. Přeplatky stravného budou vráceny na účet zákonného zástupce v průběhu měsíce července.
Pokud v případě vyšší nemocnosti dítěte vznikne zákonnému zástupci na účtu záloh v průběhu školního roku měsíční přeplatek vyšší než 2400,- Kč, může být na žádost zákonného zástupce tento přeplatek záloh vrácen v průběhu zúčtovacího období (školní rok). V měsících červenci a srpnu se zálohy na stravné nehradí.
Vybíráme rodičovský příspěvek (RP) na mimoškolní kulturní akce (divadla, výlety, slavnosti, šerpování) pro děti na celý školní rok ve výši 1500,- Kč. Po přijetí RP na účet MŠ bude zákonnému zástupci vystavena Darovací smlouva.
Nově příchozí děti:
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 3 550,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí: 200,- Kč
školné na září 2023 činí: 850,- Kč
rodičovský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí: 1500,- Kč
od října měsíčně celkem 2 050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné)

Děti pokračující v docházce:
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši:                       

Předškoláci (neplatí školné): 1700,- Kč
Složení částky:          
záloha stravné září 2023 činí: 200,- Kč          
rodičovský příspěvek na školní rok 2023/24 činí: 1500,- Kč
od října měsíčně 1200,- Kč 
(měsíční záloha na stravné)

Mladší děti a děti s odkladem školní docházky (platící školné): 
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 2 550,- Kč
Složení částky: záloha stravné září 2023 činí: 200,- Kč
rodičovský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí: 1500,- Kč

školné na září 2023 činí: 850,- Kč
od října měsíčně 2050,- Kč 
(1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné)

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.