4. 1. 2023 Od Eva Bělíková Off

Šetření spokojenosti s naší mateřskou školou

Vážení rodiče,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku za účelem zjistit, co by našim dětem ještě více prospělo při jejich docházce do naší mateřské školy. Důvodem je též získat zpětnou vazbu k naší práci.
Dotazkníky jsou k dispozici v šatnách jednotlivých tříd nebo ke stažení zde: Šetření spokojenosti s MŠ. Fyzicky jej můžete odevzdat do předem připravených boxů umístěných v šatnách jednotlivých tříd, a to do konce I. pololetí letošního školního roku, tj. do 31. 1. 2023, nebo je možnost vyplněný zaslat na adresu msholubice@gmail.com.
Sběr dat bude probíhat během měsíce ledna 2023 (od 4. 1. do 31. 1. 2023). Vyhodnocení dotazníku bude v nejbližší možné době zveřejněno na vývěskách a webových stránkách MŠ.

Děkujeme vám za věnovaný čas vyplňování dotazníku.
Do nového roku 2023 vám přejeme mnoho štěstí, zdraví, radosti a úspěchů.
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka