Dodatek 1 ŠVP

Zásada:


Dodatek Školního vzdělávacího programu 2020/2023 byl vypracován na základě Metodického materiálu MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním vzdělávání (MSMT-21851/2021-1).

Dodatek č. 1 je součástí ŠVP (platného od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023) s účinností od 1. 9. 2021. Návrhy k jeho změnám shromažďuje a vytváří kolektiv MŠ v čele s ředitelkou MŠ. Úpravy a aktualizaci ŠVP provádí kolektiv MŠ pod vedením ředitelky MŠ v rámci Pedagogických rad nebo Porad v průběhu období platnosti a účinnosti ŠVP. Bez souhlasu ředitelky MŠ nesmí docházet k úpravám tohoto Dodatku č. 1 ŠVP. S každou úpravou je nejprve seznámen kolektiv všech pracovníků MŠ. Na základě schválení ředitelkou MŠ může být úprava zavedena do praxe.

Dne: 26. 8. 2021

Mgr. Eva Bělíková, ředitelka MŠ

Stránky: 1 2 3 4