Dodatek 1 ŠVP

1 Identifikační údaje o škole

Název organizace:                                        Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ

:                                                                 71000577
Typ zařízení:                                                příspěvková organizace

Adresa MŠ:                                                   Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice

Datová schránka:                                         7yukrgx

Webové stránky školy:                                www.msholubice.cz                         

Ředitelka MŠ:                                              Mgr. Eva Bělíková
Telefonní spojení:                                        +420 736 190 341
Email:                                                           msholubice@gmail.com

Kapacita školy:                                            max. 84 dětí
Provozní doba:                                              6:30 – 17:00

1. třída – Broučci: +420 605 552 981
Email: msholubice.broucci@gmail.com
2. třída – Motýlci: +420 606 530 180
Email: msholubice.motylci@gmail.com
3. třída – Včelky: +420 606 530 216
Email: msholubice.vcelky@gmail.com

Školní jídelna: +420 732 386 713
Email: msholubice.jidelna@gmail.com
Číslo účtu: 218014309/0600 (školné, stravné)

Zřizovatel:                                                    obec Holubice

Sídlo zřizovatele:                                         Holubice 175, 252 65 Holubice

Starostka obce:                                            Ing. Eva Ježková

E-mail:                                                          eva.jezkova@holubicekozinec.cz

E-mail:                                                          sekretariat@holubicekozinec.cz

Internetové stránky obce:                           www.holubicekozinec.cz          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Ing. Jaroslav Stuchlý
Telefonní spojení:                                         +420 774 233 045
E-mail:                                                          jaroslav.stuchly@be-mi.cz

Stránky: 1 2 3 4