16. 8. 2020 Od MS Holubice Off

JAK OMLOUVAT DĚTI Z DOCHÁZKY

Prosíme zákonné zástupce, aby omlouvali své děti z docházky osobně nebo na příslušný telefon:
1. třída – Broučci: +420 605 552 981
2. třída – Motýlci: +420 606 530 180
3. třída – Včelky: +420 606 530 216
V pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.
Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.