16. 8. 2020 Od Eva Bělíková Off

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Obědy se odhlašují vždy předem formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin. V pondělí ráno nejpozději do 8,00 hod., v ostatní dny v týdnu do 7,00 hod. na tel. č.: 605 552 981 (1.tř. Broučci), 606 530 180 (2.tř. Motýlci), 606 530 216 (3.tř. Včelky) případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (vedoucí ŠJ).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou zákonní zástupci první den nemoci v době od 11,30 – 12,00 hod. vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že zákonný zástupce nestihne včas dítěti odhlásit stravné. Povinností zákonných zástupců je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu zákonnými zástupci donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12,00 hod. Další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit.

Děkujeme za pochopení.
Brigita Altmannová, vedoucí ŠJ