4. 9. 2020 Od Eva Bělíková Off

Zápis z třídní schůzky ze dne 3. 9. 2020

Přítomni na třídní schůzce dne 3. 9. 2020:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Mária Šusterová, učitelka, třída Broučci
Klára Chalupská, učitelka, třída Broučci
Kristýna Holečková, učitelka, třída Motýlci
Anna Zralá, učitelka, třída Motýlci
Lenka Pažitná, učitelka, třída Včeličky
Brigita Altmannová
Zástupci rodičů:
– viz Prezenční listina. Přítomno: 37 zákonných zástupců

Přivítání a úvodní informace
– Adaptační proces:
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu, proto prosím, nespěchejte na své děti, co se týká adaptace na institucionalizovaný život v mateřské škole. Také my přistupujeme ke každému dítěti individuálně, aby získalo především důvěru v okolní svět, ale též radost a spokojenost ze života.

  • Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali a své dítě s nimi seznámili, aby bylo schopno si své věci poznat.
  • Prosíme rodiče, aby oblečení určené na pobyt venku umisťovali na poličku nad skříňkou.
  • Prosíme nově příchozí, aby dali dětem čas na samostatné oblékání, čím více budou zkoušet se oblékat samy, tím rychleji se to naučí.
  • Podobně se stravováním – postupně učíme děti stravovacím návykům (správně u jídla sedět, jíst příborem, samostatně se napít z hrnečku či sklenky). Prosíme rodiče, aby dětem dali prostor naučit se správně stolovat.
    Děkujeme všem za jejich pomoc.

Webové stránky
www.msholubice.cz
Heslo pro letošní fotogalerie jednotlivých tříd vám paní učitelky předají v nejbližší době osobně.
GDPR
Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz
Konzultační hodiny
–  kdykoliv. (Probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy.)
Potřebné doklady při vstupu dítěte do MŠ
Karta pojišťovny – kopie
Evidenční list (EL) dítěte – uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. mít u sebe plyšáčka k odpočinku), dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku  apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně. Formulář Evidenčního listu (EL) je k dispozici u p. učitelek. Pokud je na přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání (z května 2020) uvedeno potvrzení od pediatra, že je dítě schopno nastoupit do kolektivu a je řádně očkováno, nemusí rodiče již obstarávat nové potvrzení na EL.
Souhlas s vyzvedáváním – zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Informované souhlasy GDPR
Vše nutno odevzdat do 25. 9. 2020.

Co s sebou do školky
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.) Do tělocvičny cvičky nebo sálové tenisky.
Oblečení:
Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu školy nebo na krátké procházky.
Na odpočinek na lůžku po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, a v pondělí nosí čisté.
Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně MŠ. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Do tělocvičny: tričko, tepláčky, cvičky nebo sálové tenisky.
Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
Další potřeby:
2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, balíček vlhčených splachovacích toaletních papírů, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

Provoz MŠ: 6.30 až 17.00 hodin
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin.
Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Nově stále platí při vstupu dítěte do MŠ měření tělesné teploty dítěte. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůžeme jej přijmout do kolektivu ostatních dětí. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Co se týká povinnosti nošení roušek – řídíme se aktuálními nařízeními hygienické stanice a tzv. semofarem.
K dnešnímu dni při ranním příchodu mohou do šatny vstupovat rodiče s dětmi po třech a roušku si mohou nasadit dle svého uvážení.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne: 8:00 – 11.30
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30
Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ
Vzhledem k blížícímu podzimnímu počasí a prvotnímu vstupu dítěte do kolektivu, tj. ke zvýšené možnosti onemocnění, prosíme rodiče o ohled k ostatním, a aby nepřiváděli do školky děti s kašlem, teplotou, bolestmi oušek apod. Snadno pak vzniká epidemie.
V současné době stále platí zvýšená opatření proti koronaviru, dětem při vstupu do MŠ měříme teplotu (viz výše).
Děkujeme i za ostatní rodiče a za pochopení.

Omluvy dětí
1. třída – Broučci: +420 605 552 981,
2. třída – Motýlci: +420 606 530 180,
3. třída – Včelky: +420 606 530 216
V případě náhlé absence v pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.
V případě plánované absence dítěte je nutné doložit písemnou omluvenku (viz ŠŘ).

Odhlašování stravy
Obědy se odhlašují předem ústně nebo formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin na daný den. V pondělí ráno nejpozději do 8,00, ostatní dny v týdnu do 7,00 hod.
SMS na telefonní čísla:
605 552 981 (1. tř. Broučci)
606 530 180 (2. tř. Motýlci)
606 530 216 (3. tř. Včelky)
Případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (u vedoucí školní jídelny).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,30 – 12,00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že rodič nestihne včas odhlásit stravné. Povinností rodičů je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu rodiči donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12,00 hod. Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit.

Kdo jsou předškoláci a co potřebují do MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2020 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) – mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné, stejně tak děti s odkladem nástupu do ZŠ.
Potřebují:
– pracovní sešit – bude pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok.
– penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.

Plavání
KDY: středa od 8.50 do 9.35 hodin
KDE: Plavecký klub VODNÍK (P- 8, Šutka)
Autobus od školky odjíždí v 7.30 hodin. (Příchod dítěte-plaváčka do 7.15 h).
Návrat z plavání v cca 11 hodin.
Cena: 4300,- Kč
Na základě předběžné přihlášky budou vytvořeny seznamy přijatých dětí na plavání (dle věkového kritéria od nejstarších po nejmladší).
V pátek 4. 9. 2020 od 12.00 hodin budou seznamy přijatých dětí k dispozici v jednotlivých třídách, popř. se lze telefonicky domluvit s ředitelkou MŠ: 736 190 341.
Následně platba 4300,- Kč bude vybírána v hotovosti ve třídě Včeliček v pondělí 7. 9. 2020
– Ráno od 7.45 do 8 hodin
– V poledne od 11.45 do 12.45 hodin
– Odpoledne od 15 do 16.45 hodin
Pozn: Prosíme, mít částku přesně.

Na plavání připravte dětem:
Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
Vše, prosíme, dětem podepište.
Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte cop.
Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty, teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
Pokud bude žádoucí na cestu autobusem dětem nasadit roušky, vezmeme ty, které máme pro děti připravené v MŠ.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.
1. logopedie
2. zubní prevence
3. vyšetření zraku – Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: 150,- Kč. Bude se vybírat cca 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

Liga fotbálku MŠ
Počátkem října 2020 bude v Holubicích otevřena nově zrekonstruovaná tělocvična. Mateřská škola ji bude mít k dispozici každý čtvrtek dopoledne. Rozhodli jsme uspořádat pro děti Ligu fotbálku MŠ. V I. pololetí budou děti trénovat a na jaře zahájíme zápasy. Putovní pohár bude slavnostně předán vítězi v rámci Dne dětí 1. června 2021.

  • Do tělocvičny připravte dětem tepláčky, tričko, sálové cvičky nebo tenisky.

Prázdninové provozy ve školním roce 2020/2021
Vánoční prázdniny v MŠ začínají ve čtvrtek 24. 12. 2020.
Ve středu 23. 12. 2020 bude provoz v MŠ ukončen v 12.30 hodin.
V novém roce 2021 otevíráme MŠ v pondělí 4. 1. 2020.
Oproti základním školám nemá MŠ podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2021.
Platby v MŠ
Stravné:
Cena stravného: celkem 42,-Kč/den
Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin
• Přesnídávka: 9,- Kč
• Oběd: 24,- Kč
• Svačina: 9,- Kč
Záloha na stravné ve školním roce 2018/2019: 700,- Kč
NOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 700,- Kč, která je splatná do 15. 9. 2020 na účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.
VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.
Č. ú.: 218014309/0600 (MONETA Money Bank, pobočka Kralupy n./Vlt. – v případě vkladu na účet přímo v bance nahlaste, prosím, v pokladně banky, že se jedná o platbu na účet MŠ – z důvodu osvobození od poplatku za vklad.) Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat ze stravování. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Školné:
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019/2020 na 700,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2020/2021 nedovrší věk 6 let a rovněž dítěte, které má v roce 2020/2021 odklad školní docházky.
Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021) a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Školné je ve výši 700,- Kč se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc
tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2019 je splatné do 15. 9. 2019). Bankovní spojení: 218014309/0600 Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme Vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Dary MŠ – rodičovský příspěvek
Příspěvek stávajících dětí se převádí z loňského roku na I. pololetí 2020/2021. U nově příchozích dětí je příspěvek poloviční, tj. 1000,- Kč na celý školní rok, a to vzhledem k aktuální situaci (vývoj celoplošných nebo lokálních koronavirových opatření – viz semafor).
Lze jej zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Z rodičovského příspěvku – formou daru – jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).
Nejbližší akce:
12. října – Návštěva Matýska (divadelní představení pro děti ve školce)
9. listopadu – vánoční fotografování (bude upřesněno v dostatečném časovém předstihu. Předběžná cena za sadu 250,-)
Podzimní slavnost je zrušena, resp. promění se v Jarní: 29. března 2021. Věřme, že si ji všichni ve zdraví užijeme.
Zimní, Sněhuláčková slavnost – předběžný termín: 17. prosince od 17.30 na zahradě MŠ.

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi v letošním školním roce se těší kolektiv naší mateřské školky a

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ