20. 8. 2020 Od MS Holubice Off

PROTIEPIDEMICKÉ OPATŘENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Podmínky stravování v MŠ v období epidemie

Školní jídelna zachová stravování v běžné podobě, tj. budou připravovány teplé i studené pokrmy  v rámci celodenního stravování dle platné legislativy. Zůstávají v platnosti Školní řád, Provozní i Stravovací řád školní jídelny, výdejní doby i způsoby odhlašování stravy.
Školní jídelna postupuje dle aktuálního Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování (dále jen manuál).
Ve školním roce 2021/2022 školní jídelna dle doporučení v manuálu MŠMS nadále dodržuje zvýšená hygienická opatření osobní i provozní hygieny. ŠJ klade důraz na nutnost mytí, případně použití dezinfekce rukou před odebíráním stravy. ŠJ nadále neumožňuje samoobslužný výdej (děti budou při stolování obslouženy personálem ŠJ).  Persolál ŠJ dodržuje aktuální opatření MZd ohledně používání ochranných prostředků dýchacích cest při přípravě a výdeji stravy a zajišťuje zvýšenou hygienu a desinfekci pracovních ploch, podlah a všech prostor ŠJ. Dezinfekce je vždy použita dle návodu na dezinfekčním prostředku.
Dle nařízení MŠMT nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. V případě odebírání neodhlášené stravy v první den nemoci dítěte – dle nařízení MŠMT nemohou vyzvedávat obědy žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani jejich zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Na další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit.

Brigita Altmannová,
vedoucí ŠJ