20. 8. 2020 Od MS Holubice Off

ZÁSADY HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V MŠ

 • Před otevřením MŠ je uskutečňován důkladný úklid, dezinfekce a ionizace všech prostor.
 • Ve spolupráci s obcí Holubice (zřizovatelem MŠ) je zajištěno dostatečné množství dezinfekce.
 • V průběhu provozu MŠ se provádí důkladné čištění všech místností (podlah), ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí – min. 1x denně.
 • V průběhu provozu MŠ je zajišťováno zvýšení frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši)  – min. 2x denně.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. – min. 2x denně.
 • Úklid a dezinfekce toalet se provádí dle potřeby – min. 2x denně.
 • Umývárny jsou čištěny též horkovzdušným parním přístrojem – min. 1x denně.
 • Nádoby na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle) se nacházejí na dostupných místech. Vynášení košů – min. 1x denně.
 • Odpadkové koše jsou pravidelně vyprazdňovány –  min.1x denně.
 • MŠ zajistí dostatečné množství antibakteriálních mýdel a dezinfekce na umývárny a toalety (dětí i zaměstnanců MŠ), dezinfekce v dávkovačích, jednorázové papírové utěrky – vždy před otevřením MŠ.  
 • V každé třídě se musí často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, použijeme je však např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • V maximální možné míře se vyhýbáme alergenním prostředkům.
 • Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • V MŠ je prováděna ionizace všech prostor – 1x za 14 dní, vždy v pátek.
 • Nejen v období prevence epidemie je nutno i nadále dodržovat Školní řád, včetně všech dalších platných směrnic MŠ, Provozní řád školní jídelny, Stravovací řád. (Doplněny o výše uvedená opatření.)

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ