20. 8. 2020 Od Eva Bělíková 0

POKYNY PRO DOPROVOD DĚTÍ DO NAŠÍ ŠKOLKY

  1. Do areálu a budovy mateřské školy vstupujte se zakrytými dýchacími cestami.
  2. Při příchodu do šatny prosím použijte dezinfekci. Zásobníky jsou umístěny v šatnách poblíž vchodů.
  3. Po převléknutí, přezutí a následném předání dětí paní učitelce může být dětem změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Bude-li dítě projevovat příznaky nemoci (např. zvýšená teplota, rýma, mírný kašel, či nachlazení), nebude ráno do školky přijato.
  4. Neprodleně po příchodu do třídy bude dítě posláno k umytí rukou. V umývárnách bude dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.
  5. K zajištění plynulosti při vstupu dětí do školky se v šatně zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu.
  6. V případě rozvolnění opatření nebo naopak zpřísnění budou pokyny aktualizovány.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Kolektiv MŠ Holubice