20. 8. 2020 Od Eva Bělíková 0

POKYNY PRO DOPROVOD DĚTÍ DO NAŠÍ ŠKOLKY

  1. Do areálu a budovy mateřské školy vstupujte dle svého uvážení se zakrytými dýchacími cestami. Prosíme, dejte dětem do školky 1 roušku do igelitového sáčku a ponechte ji v jeho osobní skříňce (pro případ výskytu koronaviru).
  2. V šatně se mohou pohybovat ve stejném čase maximálně 2 děti (s výjimkou sourozenců) s doprovodem. Při čekání venku před vchodem do šaten vás prosíme o dodržování minimálních odstupů 2 m.
  3. Při příchodu do šatny prosím použijte dezinfekci. Zásobníky jsou umístěny v šatnách poblíž vchodů.
  4. Po převléknutí, přezutí a následném předání dětí paní učitelce jim bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Bude-li dítě projevovat příznaky nemoci (např. zvýšená teplota, rýma, mírný kašel, či nachlazení), nebude ráno do školky přijato.
  5. Neprodleně po příchodu do třídy bude dítě posláno k umytí rukou. V umývárnách bude dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.
  6. K zajištění plynulosti při vstupu dětí do školky se v šatně zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu.
  7. V případě rozvolnění opatření nebo naopak zpřísnění budou pokyny aktualizovány.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Kolektiv MŠ Holubice